Follow
Sevkinaz Gumusoglu
Sevkinaz Gumusoglu
Verified email at yasar.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hizmet kalitesi kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar
Ş Gümüşoğlu, İ Pırnar, P Akan, A Akbaba
Ankara: Detay Yayıncılık 32, 33, 2007
942007
Sayısal yöntemler: yönetsel yaklaşım
H Tütek, Ş Gümüşoğlu, A Özdemir
Beta, 2012
832012
Tarihsel süreçte girişimcilik: Muğla örneği
Ş Gümüşoğlu, B Karaöz
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 97-118, 2014
712014
Üretim yönetimi:(işlemler yönetimi)
MH Demir, Ş Gümüşoğlu
Beta, 2003
602003
Belediyelerde beklenen algılanan hizmet kalitesinin SERVQUAL modeli ile ölçülmesi ve Muğla ilinde bir uygulama. 3
Ş Gümüşoğlu, S Erdem, G Kavrukkoca, A Özdağoğlu
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 19-20, 2003
532003
İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları
Ş Gümüşoğlu
Beta, 2000
532000
Üretim Yönetimi (İşlemler Yönetimi), Beta Basım Yayım
H Demir, Ş Gümüşoğlu
İstanbul, 1998
49*1998
Sayısal Yöntemler–Yönetsel Yaklaşım, Beta Basın Yayım Dağıtım
HH Tütek, Ş Gümüşoğlu, A Özdemir
Baskı, İstanbul, 2012
272012
İşletme istatistiği
H Tütek, Ş Gümüşoğlu
Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 2008
242008
An analysis method in project management using primal-dual relationships
S Gümüsoglu, H Tütek
International Journal of project management 16 (5), 321-327, 1998
221998
İşletmelerin Tahminleme Sorunlarının Çözümlemesinde Markov Zincirleri Analizinin Uygulanması
AY Özdemir, Ş Gümüşoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
212007
Bilimsel yaklaşımlarla değişim, dönüşüm ve kalite 4.0
Ş Gümüşoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2018
182018
Rekabet ortamında karar verme süreçlerinde oyun ve fayda kuramı ilişkileri ve etkileşimi
Ş Gümüşoğlu, A Özdemir
Review of Social Economic & Business Studies 9 (10), 290-291, 2007
162007
Üretim/İşlemler Yönetimi
H Demir, MŞ Gümüşoğlu
Beta Yayıncılık, İstanbul, 233-237, 1994
161994
Üretim Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım
H DEMİR, Ş Gümüşoğlu
İstanbul, 2003
142003
Üretim Yönetimi-İşlemler Yönetimi (5. Baskı)
MH Demir, Ş Gümüşoğlu
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 1998
141998
Çağdaş Küçük ve Orta Büyüklükteki Işletmelerde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanimi
Ş Gümüşoğlu
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 52 (01), 1997
141997
Evaluating Chevron aisle design in unit load warehouses with multiple pickup and deposit points
Ö Öztürkoğlu, Y Kocaman, Ş Gümüşoğlu
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33 …, 2018
12*2018
Satısal Yöntemler: Yönetsel Yaklaşım
Ş Gümüşoğlu, H Tütek
Beta Basım AŞ, 2012
122012
Meslek yüksekokullarında eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çabalar ve öğrenci gözüyle öğretim elemanlarının değerlendirilmesi İzmir meslek yüksekokulu örneği
Ş Gümüşoğlu, S Ünal, Ö Kestane
TÜBAV Bilim Dergisi 3 (2), 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20