Takip et
Yakup AKKUŞ
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de mala karşı suçların sosyoekonomik belirleyicileri üzerine bir deneme: Sınır testi yaklaşımı (1970-2007)
H Aksu, Y Akkuş
Sosyoekonomi 11 (11), 2010
412010
Osmanlı devlet ve vilayet bütçeleri (1840-1913) nasıl okunmalıdır?
Y Akkuş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013
222013
Osmanli Maliyesi Literatüründe İhmal Edilmiş Bir Tartişma: Tevzi ‘Defterlerinden Vergi-i Mahsûsa’ya Geçiş
Y Akkuş
Tarih Dergisi, 29-61, 2017
172017
Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler: Asya Tipi Üretim Tarzı, Bağımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi
Y Akkuş
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 168, 133-158, 2004
17*2004
OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR)
Y Akkuş
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 107-140, 2009
162009
Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdarî-Malî İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)
Y Akkuş
İÜ SBE Doktora Tezi, İstanbul, 2011
112011
Suçun Ekonomik Modelleri
Y Akkuş
EKEV Akademi Dergisi, Yıl 7, 293-312, 2006
102006
Osmanlı taşra maliyesinde reform: merkez-taşra arasındaki idarî-malî ilişkiler ve vilayet bütçeleri (1864-1913)
Y Akkuş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2011
92011
Modern dönem Osmanlı maliyesine analitik bir bakış
Y Akkuş
İstanbul İktisat Dergisi 68 (1), 113-160, 2018
82018
XIV. ve XV. Asırlarda Osmanlı ve Avrupa Ekonomileri: Bir Mukayese Denemesi
Y Akkuş
Istanbul Journal of Sociological Studies, 33-69, 2010
82010
Dünyada ve Osmanlı'da Zorunlu Çalıştırma: " Amele-i Mükellefe " Uygulaması ve Tarihsel Gelişimi
Y AKKUŞ, K YILDIRIM
ÇALIŞMA ve TOPLUM, 2017
72017
Şifahane'den hastahaneye Osmanlı toplumunda vakıf, sağlık ve tıp
Y Akkuş
Atıf Yayınları, 2018
52018
Osmanlı İstanbul'unda Ticaret
C Çakır, Y Akkuş
Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi 6, 154-199, 2016
52016
Suçun ekonomik analizi: Türkiye örneği
Y Akkuş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003
42003
Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?
Y Akkuş
İnsan ve İnsan 6 (19), 9-31, 2019
22019
OSMANLI RUMELİSİ’NDE MALİ YAPI VE PERFORMANS: EDİRNE VE SELANİK ÖRNEĞİ (1864-1913)
Y Akkuş
Turkish Studies (Elektronik) 12 (12), 21-56, 2017
22017
Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve Planlamaları
Y Akkuş
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2016
22016
An Analytical View of Ottoman Public Finance in the Modern Era
Y Akkuş
Istanbul Journal of Economics-Istanbul Iktisat Dergisi 68 (1), 113-160, 2018
12018
The Fragility of Governmentality and Domination: The State, Carceral Labour and “(In) docile Resistance” in the Late Ottoman Empire
K Yildirim, Y Akkuş
Labour History 125 (1), 161-185, 2023
2023
Timar Sistemi İçerisinde İltizam Yönteminin Kullanılması: İstanbul Kadı Sicilleri Üzerinden Bir Tartışma (16. - 19. Yüzyıllar)
yakup akkuş
Osmanlı İstanbulu VII, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20