Velittin Kalınkara
Velittin Kalınkara
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi
V Kalınkara
Nobel Yayınevi, 2016
138*2016
Yaşlıya evde bakım hizmeti veren bireylerde yaşam doyumu, bakım yükü ve tükenmişlik
V Kalınkara, I Kalaycı
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 10 (2), 19-39, 2017
422017
Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği
AG Baran, V Kalınkara, N Aral, G Akın, G Baran, Y Özkan
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2005
282005
Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması: Ankara Örneği
AG Baran, V Kalınkara, N Aral, G Akın, G Baran, Y Özkan
TC Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları. Genel …, 2005
272005
Konaklama Sektörü Çalışanlarının Örgüte Yönelik Düşünce ve Bağlılık Durumları: Denizli Örneği
NS Özdipçiner, V Kalınkara
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 16 (1), 82-92, 2005
232005
Yaşlanan dünya ve Türk kültüründe yaşlı
V Kalınkara, K Özkaya
16.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 509-519, 2011
222011
Anthropometric measurements related to the workplace design for female workers employed in the textiles sector in Denizli, Turkey
V KALINKARA, N ÇAKAL, I Akdoğan, N Kacar
Eurasian journal of anthropology 2 (2), 102-111, 2011
202011
Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı
V Kalınkara
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 3 (1), 54-64, 2010
19*2010
Tasarım ve Dekorasyon
V Kalınkara
Gazi Kitabevi, 2006
192006
Yaşlılık:Disiplinler Arası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler
V Kalınkara
Odak İletişim Yayınları, 2004
19*2004
Konutta iç dekorasyon
V Kalınkara
Teknik yayınevi, 2001
192001
Yerinde yaşlanma
V Kalınkara, F Arpacı
Yaşlılık: Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler-2, 399-422, 2016
172016
Yerinde yaşlanma
V Kalınkara, F Arpacı
7.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 74-80, 2013
172013
Anthropometry of Turkish Women
E Gönen, V Kalınkara, Ö Özgen
Applied Ergonomics 22 (6), 409-411, 1991
151991
Mutfak çalışma merkezlerinde optimum iş yüksekliği ve antropometrik ölçüm ilişkisi üzerinde ergonomik bir araştırma
E Gönen, V Kalınkara, Ö Özgen
Milli Prodüktivite Merkezi, 1990
141990
Üniversiteye devam eden kız öğrencilerin boyutsal ölçülerinin incelenmesi
E Gönen, V Kalınkara
Ergonomi Kongresi Bildirileri Kitabı, 93-107, 1993
131993
Yaşlılarda sosyal ağ kullanımı ve yalnızlık ilişkisinin belirlenmesi
V Kalınkara, İ Sarı
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 12 (1), 8-19, 2019
122019
Yaşlı konutlarında iç mekan tasarımının ergonomik boyutu
V KALINKARA
V. Kalınkara, Odak Yayınevi, Ankara, 59-79, 2004
122004
Yaşlı kadınlarda antropometrik veri-mutfak donanımı ilişkisi üzerinde bir araştırma
V Kalınkara, E Gönen
Ankara Üniversitesi, 1992
111992
Yaşlıların geronteknolojik ürünleri kabule yönelik tutumları
V Kalınkara, GÖ Başıbüyük, F Ay
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 9 (2), 1-19, 2016
102016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20