Follow
Abdurrahman Keskin
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
A Keskin
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2021
92021
Suriyeli göçmenlerin Türkiye emek piyasasına etkileri ve Yalova örneği
O Koçak, A Keskin, H Yıldız
Route Educational and Social Science Journal 4 (3), 59-74, 2017
82017
Türkiye’den New Jersey’e Göç ve Tersine Göç Üzerine Araştırma
A Keskin, RU Şahin, R Uzunalioğlu
OPUS International Journal of Society Researches 18 (42), 5942-5967, 2021
42021
Türkiye’de Kadına Yönelik Cinsel Şiddeti Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik Faktörler Abdurrahman Keskin
A KESKİN
İstanbul İktisat Dergisi 73 (1), 587-613, 2023
22023
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri: Hacker ve Hatemi-J Nedensellik Analizi
E Beşoluk, A Keskin
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 8 (1), 266-284, 2023
12023
Türkiyede 1990dan günümüze genç işsizliğini etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi
A Keskin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
Determinants of Intimate Partner Sexual Violence Against Women in Turkiye According to Socioeconomic and Sociodemographic Factors
A Keskin
Istanbul Journal of Economics-Istanbul Iktisat Dergisi, 587-613, 2023
2023
Türkiye’de Kadına Yönelik Cinsel Şiddeti Etkileyen Sosyoekonomik ve Demografik Faktörler
K Abdurrahman
İstanbul İktisat Dergisi 73 (1), 587-614, 2023
2023
The Impact of Economic Growth, Unemployment and Inflation on Informal Employment in Turkey: an ARDL Bounds Test Approac
K Abdurrahman, K Abdulkadir
Journal of Social Policy Conferences, 451-474, 2021
2021
20. Yüzyılda Türk Sosyal Politikasının Gelişimi
A Keskin, E Beşoluk
JOEEP
E Beşoluk, A Keskin
THE POSSIBLE EFFECTS OF SYRIAN IMMIGRANTS IN LABOR MARKETS IN TURKEY AND YALOVA SAMPLE
O KOÇAK, A KESKİN, H YILDIZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12