Follow
Nuray Tokgöz
Nuray Tokgöz
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖRGÜTSEL SİNİSİZM: ESKİŞEHİR ve ALANYA'DAKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA.
N Tokgöz, H YILMAZ
Anadolu University Journal of Social Sciences/Anadolu Üniversitesi Sosyal …, 2008
3862008
Örgütsel sinisizm, örgütsel destek ve örgütsel adalet ilişkisi: Elektrik dağıtım işletmesi çalışanları örneği
N Tokgöz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (2), 363-387, 2011
1972011
Şirket sürdürülebilirliği: Geleneksel yönetim anlayişina alternatif
N Tokgöz, S Önce
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 …, 2009
1712009
Yönetim ve organizasyon
D Paşaoğlu, N Tokgöz, N Şakar, ND Ergun Özler, İ Özalp
TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
702013
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
MC Öztürk, Ö Torlak, N Tokgöz, M Ayman, E Özgen
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2013
462013
Sağlık kurumları yönetimi
A Kısa, N Tokgöz
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları 283, 2007
412007
Kurumsal sosyal sorumluluk: işletmelerde paydaş beklentilerinin karşılanmasında yeni fırsatlar ve tuzaklar
N Uzkesici
Kurgu 21 (1), 66-81, 2005
412005
Kurumsal iletişim
F Uztuğ, G Şener, N Tokgöz, S Bayçu, A Yılmaz, İ Suher
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Yayın, 2012
282012
İşletmelerde etik yönetimi-İşletmelerde etik kalitesinin yönetimine geçiş
N Uzkesici
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
282003
Modern banka yönetimi ve organizasyonu
N Uzkesici
Anadolu Üniversitesi, 1994
281994
Sağlık kurumları yönetimi
N Uzkesici
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2002
242002
Kurumsal iletişim ve kurumsal marka yönetimi
F Uztuğ, G Şener, N TOKGÖZ, S BAYÇU, RA YILMAZ, İ SÜHER
Kurumsal İlefişim, 3-22, 2012
232012
Performans yönetimi
E Erdemir, S Benligiray
TC Anadolu Üniversitesi, 2013
182013
Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
D Meriç, N Tokgöz
Yükseköğretim ve Bilim dergisi, 178-186, 2015
162015
Stratejik yönetim ve ilgili temel kavramlar
N Tokgöz, C Ulukan, Z Erdoğan, E Demirci, BA Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
D. Taşçı ve Cİ Ulukan içinde, Stratejik Yönetim-1, 2-23, 2012
142012
Yönetim fonksiyonları
N Tokgöz
Yönetim ve Organizasyon içinde, 23-48, 2013
132013
Stratejik Yönetim-I. 1
BZ Erdoğan, N Tokgöz, C Ulukan, E Demirci, B Baraz, MA Tiltay, D Taşcı, ...
Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012
122012
Sağlık Kurumları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları
A KISA, N Tokgöz
Eskişehir, 2007
122007
Stratejik Yönetim–I
N Tokgöz, İC Ulukan, BZ Erdoğan, AE Demirci, AB Baraz, MA Tiltay, ...
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 2012
92012
Yönetim ve Organizasyon
N Tokgöz
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Yayın, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20