Follow
Dilek Yilmaz
Dilek Yilmaz
Bursa Uludağ University
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factors affecting to their clinical learning process
B Arkan, Y Ordin, D Yılmaz
Nurse education in practice 29, 127-132, 2018
2062018
Research on sleep quality and the factors affecting the sleep quality of the nursing students
D YILMAZ, F TANRIKULU, Y DIKMEN
Current health sciences journal 43 (1), 20, 2017
862017
Using ventrogluteal site in intramuscular injections is a priority or an alternative
D Karaman
International Journal of Caring Sciences 8 (2), 507, 2015
652015
The effect on pain of three different methods of intramuscular injection: A randomized controlled trial
D Kara, Ü Yapucu Güneş
International journal of nursing practice 22 (2), 152-159, 2016
522016
Attitudes of intensive care nurses towards evidence-based nursing
Y Dikmen, NY Filiz, F Tanrıkulu, D Yılmaz, H Kuzgun
International Journal of Health Sciences and Research 8 (1), 138-143, 2018
472018
Hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının incelenmesi
D YILMAZ, F Düzgün, Y Dikmen
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 713-719, 2019
452019
Determination of compassion levels of nurses working at a university hospital
B Arkan, D Yılmaz, F Düzgün
Journal of religion and health 59, 29-39, 2020
432020
Patient’s perceptions of nursing care-a descriptive study from Turkey
Y Dikmen, D Yılmaz
Ann Nurs Pract 3 (3), 1048, 2016
402016
Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Yılmaz, HG Çinar, N Özyazıcıoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (3), 34-39, 2017
382017
Evde sağlık hizmeti verilen bireylerin hastalık durumlarının ve bakım ihtiyaçlarının değerlendirilmesi: Zonguldak örneği
D KARAMAN, K Dilek, NY ATAR
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (3), 347-359, 2015
362015
Innovation in nursing practices
D Kara
Global Journal on Advances in Pure & Applied Sciences 7, 170-174, 2015
352015
Evaluation of students' knowledge about paediatric dosage calculations
N Özyazıcıoğlu, Aİ Aydın, S Sürenler, HG Çinar, D Yılmaz, B Arkan, ...
Nurse education in practice 28, 34-39, 2018
342018
The effect of the Z-track technique on pain and drug leakage in intramuscular injections
D Yilmaz, L Khorshid, Y Dedeoglu
Clinical Nurse Specialist 30 (6), E7-E12, 2016
332016
The effect of air-lock technique on pain at the site of intramuscular injection
DK Yilmaz, Y Dikmen, F Kokturk, Y Dedeoglu
Saudi medical journal 37 (3), 304, 2016
322016
Determination of intercultural sensitivity of nursing students in Turkey
S Aslan, D Yılmaz, M Kartal, F Erdemir, HY Güleç
education 3 (4), 202-208, 2016
282016
The effect on pain of three different nonpharmacological methods in peripheral intravenous catheterisation in adults
D Yılmaz, ÜY Güneş
Journal of clinical nursing 27 (5-6), 1073-1080, 2018
262018
Mathematical and drug calculation skills of nursing students in Turkey
UY Guneş, L Baran, DK Yilmaz
International Journal of Caring Sciences 9 (1), 220, 2016
242016
HEMŞİRELERİN OTONOMİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF NURSES’AUTONOMY LEVELS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES
Y DİKMEN, DK YILMAZ, YY USTA
İMTİYAZ SAHİBİ, 72, 2016
222016
Which site is more painful in intramuscular injections? The dorsogluteal site or the ventrogluteal site? A case study from Turkey
ÜY Güneş, D Kara, S Arı, O Ceyhan
Clin Nurs Stud 1 (4), 74-81, 2013
222013
An investigation of cultural sensitivity of nurses in foreign patient care
Y Dikmen, K Aksakal, DK Yılmaz
International Journal of Health Sciences & Research 6 (6), 254-61, 2016
202016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20