Takip et
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği
tooegd.org.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi
N Aral, G Kadan
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 113-131, 2018
622018
Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarının incelenmesi
E Alabay
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 156-174, 2017
622017
Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi
Z Yuvacı, HE Dağlıoğlu
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 234-256, 2018
402018
Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi
M Efe, ZF Temel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 257-283, 2018
402018
Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi
N Akbayrak, N Kuru Turaşlı
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 239-258, 2017
392017
Okul öncesi kaynaştırma sınıfında öğretmen
N Metin
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 428-439, 2018
352018
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ş Bozkurt Yükçü, H Demircioğlu
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 216-238, 2017
352017
Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi
M Orçan Kaçan, M Halmatov, O Kartaltepe
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 60-70, 2017
342017
İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması
H Yılmaz
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (1), 3-31, 2019
332019
Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri
PB Kahraman
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 3-20, 2018
312018
Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı'nın (ETEÇOM) otizm spektrum bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği
ÖG Selimoğlu, S Özdemir
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (3), 514-555, 2018
292018
Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği
G Güneş
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 33-67, 2018
282018
Play and flow: Children’s culture and adults’ role
M Göl-Güven
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 267-281, 2017
232017
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, HA Çiftçi, M Tezel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 213-233, 2018
222018
Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması
BD Polat, Ö Alkan Ersoy, M Toran
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 186-215, 2017
212017
Timely promotion as a motivation factor for job performance among pre-primary school teachers: Observations from Tanzania
LG Ndijuye, PB Tandika
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (2), 440-456, 2019
202019
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiye kökenli yayınlara yönelik bir değerlendirme
M Toran
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 33-44, 2017
202017
Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi
S Kefi
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 3-18, 2017
20*2017
Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ve çocuk katılım hakkına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
İ Kozikoğlu
Cumhuriyet International Journal of Education 7 (4), 408-427, 2018
182018
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik dilini kullanma sıklıkları ile pedagojik matematik içerik bilgileri arasındaki ilişki
N Parpucu, S Erdoğan
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 19-32, 2017
182017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20