Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği
Verified email at tooegd.org.tr - Homepage
TitleCited byYear
Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına etkisinin incelenmesi
N Akbayrak, N Kuru Turaşlı
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 239-258, 2017
52017
Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi
Z Yuvacı, HE Dağlıoğlu
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 234-256, 2018
42018
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun belirlenmesi ve öğretmenlerin öğrenme merkezleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, HA Çiftçi, M Tezel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 213-233, 2018
42018
Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin anaokulu öğretmenlerinin ve annelerinin görüşleri
PB Kahraman
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 3-20, 2018
42018
Play anf flow: Children’s culture and adult’s role
M Göl-Güven
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 247-261, 2017
4*2017
Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutumlarının incelenmesi
E Alabay
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 156-174, 2017
42017
Anne-babalar okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden ne bekliyor? Anne-baba ve yönetici beklentilerinin karşılaştırılması
R Polat Yaman, M Saçkes
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 94-103, 2017
42017
2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi
N Aral, G Kadan
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 113-131, 2018
32018
Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi
M Orçan Kaçan, M Halmatov, O Kartaltepe
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 60-70, 2017
32017
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiye kökenli yayınlara yönelik bir değerlendirme
M Toran
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 33-44, 2017
32017
Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın yazı farkındalığına etkisinin incelenmesi
M Efe, ZF Temel
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 257-283, 2018
22018
Rethinking curriculum as imagined childhoods
RS New
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 364-382, 2018
22018
Okul öncesi dönem çocuklarının ebeveynlerinin televizyonda akıllı sembol kullanımı ve çocuklarını televizyondan koruma yöntemleri
Ç Banko, T İlhan, F Şallı
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (1), 45-59, 2017
22017
Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması
BD Polat, Ö Alkan Ersoy, M Toran
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 186-215, 2017
22017
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becerisinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Ş Bozkurt Yükçü, H Demircioğlu
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 216-238, 2017
22017
Anasınıfına devam eden çocuklara verilen drama eğitiminin çocukların zihinsel becerilerine etkisinin incelenmesi
E Demir, FE Kılınç
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2), 284-308, 2018
12018
A snapshot of substitute early childhood teachers in Sweden and Australia: Differences in training, regulation and quality
R Karlsson, A Bigsten, S Garvis
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 21-32, 2018
12018
Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi
AB Dağal, D Bayındır
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 132-150, 2018
12018
Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir tarama çalışması: Türkiye örneği
G Güneş
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1), 33-67, 2018
12018
Assessing pre-schoolers’ narrative skills
N Stellakis, G Galanis
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 119-138, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20