Follow
Fatma YILMAZ KURT
Title
Cited by
Cited by
Year
The effects of various interventions to newborns on pain and duration of crying
F Yilmaz, D Arikan
Journal of clinical nursing 20 (7‐8), 1008-1017, 2011
752011
Burnout levels in neonatal intensive care nurses and its effects on their quality of life
A Aytekin, F Yilmaz, S Kuguoglu
Australian Journal of Advanced Nursing, The 31 (2), 39-47, 2013
732013
The effect of kangaroo care on maternal attachment in preterm infants
FY Kurt, S Kucukoglu, AA Ozdemir, Z Ozcan
Nigerian journal of clinical practice 23 (1), 26-32, 2020
662020
0-6 yaş grubu çocuklarda ev kazaları
FY KURT, A AYTEKİN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2 (1), 22-32, 2015
582015
Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği'nde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler.
A AYTEKİN, F YILMAZ KURT
Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital 4 (1), 2014
562014
Atay S
F Yılmaz
Hemşirelik öğrencilerinin klinik ağrı yönetimi. Hacettepe Üniversitesi …, 2014
50*2014
SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ
S Atay, F Yılmaz
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 14 (4), 32-37, 2011
452011
The effect of kangaroo mother care, provided in the early postpartum period, on the breastfeeding self-efficacy level of mothers and the perceived insufficient milk supply
F Yilmaz, S Küçükoglu, AA Özdemir, T Ogul, N Aski
The Journal of perinatal & neonatal nursing 34 (1), 80-87, 2020
252020
Validity and reliability of the clinical learning environment, supervision and nurse teacher (CLES+ T), Turkish version
S Atay, FY Kurt, GK Aslan, M Saarikoski, H Yılmaz, V Ekinci
Revista Latino-Americana de Enfermagem 26, e3037, 2018
252018
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KANGURU BAKIMI İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
FY Kurt, A Aytekin
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (1), 5-9, 2015
212015
Nursing and midwifery students’ attitudes to computer use in healthcare
S Atay, D Arıkan, F Yılmaz, N Aslantürk, A Uzun
Nursing Practice Today 1 (3), 147-154, 2014
212014
The first stress levels of the students of vocational higher school of health
S Atay, F Yılmaz
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 14 (4), 32-37, 2011
212011
The effect of kangaroo care on breastfeeding and development in preterm neonates
S Kucukoglu, FY Kurt, AA Ozdemir, Z Ozcan
Journal of Pediatric Nursing 60, e31-e38, 2021
202021
The effect of foot reflexology on procedural pain before heel lancing in neonates
D Yilmaz, FY Kurt
Archives de Pédiatrie 28 (4), 278-284, 2021
202021
Evaluation of the effect of sociodemographic characteristics on the satisfaction of mothers in neonatal intensive care units in Turkey
F Ylmaz, S Atay, D Arıkan, S Tekeli Güler
Iranian Journal of Neonatology 7 (1), 1-8, 2016
182016
Hemşirelik öğrencilerinin etik karar verebilme düzeyi
FY KURT, S ATAY, D ARIKAN
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History 21 (2), 79-87, 2013
182013
0-2 Yaş dönem çocuğu olan annelerin oral ilaç kullanım davranışlarının incelenmesi
F YILMAZ KURT, D ARIKAN, Ö BAKLACI, A BİLMEZ, D BÜLBÜL
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (2), 82-88, 2013
172013
Effectiveness of transparent film dressing for peripheral intravenous catheter
S Atay, F Yilmaz Kurt
The journal of vascular access 22 (1), 135-140, 2021
152021
Factors affecting the job satisfaction of nurses working in the Neonatal Intensive Care Unit
A Aytekin, F Yılmaz Kurt
142014
Home accidents in children aged 0–6 years
FY Kurt, A Aytekin
J Health Sci Profession-HSP 2, 22-32, 2015
132015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20