Follow
Hatice Bozoğlu
Hatice Bozoğlu
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Some agronomic properties of the local population of common bean (Phaseolus vulgaris L.) of Artvin province
H Bozoğlu, Ö Sözen
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 31 (5), 327-334, 2007
622007
Kuru fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) bazı tarımsal özelliklerin genotip çevre interaksiyonları ve stabilitelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
H Bozoğlu, A Gülümser
Turk J Agric For 24, 211-220, 2000
612000
Araştırma ve deneme metotları
A Gülümser, H Bozoğlu, E Pekşen
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı 48, 264, 2006
602006
Kuru fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) bazı tarımsal özelliklerin genotip x çevre interaksiyonu ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
H Bozoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Samsun, 1995
391995
Kuru fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) bazı tarımsal özelliklerin korelasyonları ve kalıtım derecelerinin belirlenmesi
H Bozoğlu, A Gülümser
Türkiye 3, 15-18, 1999
381999
Sıra aralığı ve potasyum humat uygulamasının bezelyenin verim ve bazı özelliklerine etkisi
H BOZOĞLU, E PEKŞEN, A GÜLÜMSER
Journal of Agricultural Sciences 10 (01), 53-58, 2004
322004
TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDEN TOPLANAN YEREL BEZELYE POPULASYONUNUN BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLERİ
R KARAYEL, H BOZOĞLU
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 23 (1), 32-38, 2008
272008
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde görülen bakteriyel sığır ve koyun abortlarının etiyolojik ve patolojik yönden incelenmesi
YS Sağlam, SS Türkütanıt, R Taştan, H Bozoğlu, S Otlu
Vet Bil Derg 14 (2), 133-145, 1998
271998
Determination of Genotype x Environment Interactions of Some Agronomic Characters in Dry Bean (Phaseolus vulgarisL.)
H BOZOĞLU, ALİ GÜLÜMSER
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 24 (2), 211-220, 2000
242000
Samsunda ekilen bezelye genotiplerinin bazı fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve ıslah materyali olarak uygunluğunun değerlendirilmesi
R Karayel
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
222012
Determination of L-Dopa L-3, 4-dihydroxyphenylalanine Content of Some Faba Bean Vicia faba L. Genotypes
N Topal, H Bozoğlu
Journal of Agricultural Sciences 22 (2), 145-151, 2016
202016
Samsun ekolojik şartlarında börülce yetiştirilmesi üzerinde bir araştırma
A Gülümser, F Tosun, H Bozoğlu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1-2), 49-65s, 1989
201989
Comparison of fresh pod yield and pod related characteristics in pea (Pisum sativum L.) cultivars sown in autumn and spring under Samsun ecological conditions
E PEKŞEN, A Pekşen, H Bozoğlu, A Gülümser
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 28 (5), 363-370, 2004
192004
Amazon ve sırma börülce çeşitlerinin tane kalitesine farklı kültürel uygulamaların etkisi
G ÇULHA, H BOZOĞLU
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20, 362-366, 2017
182017
Determination of green pod yield and some pod characteristics of faba bean (Vicia faba L.) cultivar/lines grown in different row spacings
H Bozoglu, A Peksen, E Peksen, A Gülümser
II Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 579, 347-350, 2000
182000
Farklı ekim zamanı ve bitki sıklığında yetiştirilen nohut çeşitlerinin tane verimi ve bazı özelliklerin tespiti
H Özçelik, H Bozoğlu, E Pekşen, Z Mut
Türkiye 4, 17-21, 2001
172001
Samsun ekolojik şartlarında kışlık ve yazlık olarak ekilen bezelye çeşitlerinin konservecilik özellikleri ile tane veriminin tespiti
A Gülümser, F Seyis, H Bozoğlu
EÜ ZF Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bilim Derneği TUBİTAK ve ÜSİGEM …, 1994
171994
Değişik Azotlu Gübrelerin ve Farklı Dozlarda Bakteri Aşılamanın Kuru Fasulyede Tane Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkileri
H Bozoğlu, A Gülümser, E Pekşen
Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 183-187, 1997
161997
Orta Karadeniz Bölgesi’nden toplanan yerel kuru fasulye (Phaseolus vulgaris L.) genotiplerinde morfolojik varyabilitenin istatistiksel analizi
Ö SÖZEN, H ÖZÇELİK, H BOZOĞLU
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (1), 34-41, 2014
142014
Farklı kültürel uygulamalarla yetiştirilen amazon ve sırma börülce çeşitlerinin verim ve verim özellikleri
G ÇULHA, H BOZOĞLU
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (ÖZEL SAYI-1), 177-183, 2016
132016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20