Takip et
Onur Dönmez
Onur Dönmez
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings
Y Akbulut, ÖÖ Dursun, O Dönmez, YL Şahin
Computers in Human Behavior 55, 616-625, 2016
2362016
Cyberloafing and social desirability bias among students and employees
Y Akbulut, O Dönmez, ÖÖ Dursun
Computers in Human Behavior 72, 87-95, 2017
2152017
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
IK Yurdakul, O Dönmez, F Yaman, HF Odabaşı
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (4), 883-896, 2013
1592013
Predictors of cyberloafing among preservice information technology teachers
OO Dursun, O Donmez, Y Akbulut
Contemporary Educational Technology 9 (1), 22-41, 2018
832018
İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, IK Yurdakul
Eğitim ve Bilim 41 (188), 2016
362016
Predictors of digital piracy among Turkish undergraduate students
Y Akbulut, O Dönmez
Telematics and Informatics 35 (5), 1324-1334, 2018
322018
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
292019
Exploration of parents' digital parenting efficacy through several demographic variables
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, I Kabakçı Yurdakul, A Çoklar, T Güyer
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 44 (199), 2019
292019
Digital parenting and changing roles
İK Yurdakul, O Dönmez, F Yaman, HF Odabaşı
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (4), 883-896, 2013
292013
Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık profilleriyle bilişsel kapılma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Hayıt, O Dönmez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (16), 146-150, 2016
272016
Timing and relevance of secondary tasks impact multitasking performance
O Dönmez, Y Akbulut
Computers & Education 161, 104078, 2021
232021
İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek örneği
O Dönmez, F Yaman, YL Şahin, IK Yurdakul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 22-41, 2016
232016
Multitasking impairs learning from multimedia across gifted and non-gifted students
B Mercimek, Y Akbulut, O Dönmez, U Sak
Educational Technology Research and Development 68, 995-1016, 2020
222020
Development of a Scale to Address Perceptions of Pre-service Teachers Regarding Online Risks for Children.
O Dönmez, HF Odabasi, I Kabakçi Yurdakul, A Kuzu, Ü Girgin
Educational Sciences: Theory and Practice 17 (3), 923-943, 2017
212017
Sınıf öğretmeni adaylarının çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
O Dönmez
PQDT-Global, 2015
202015
SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA SOSYAL BEĞENİRLİK ETMENİ
O Dönmez, Y Akbulut
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (2), 1-18, 2016
192016
How can we make use of learner interaction in online learning environments?
O Dönmez, Ö Simsek, YD Arikan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 783-787, 2010
182010
Integrating mobile applications into hearing impaired children's literacy instuction
F Yaman, O Dönmez, E Avci, I KABAKÇI YURDAKUL
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (188), 2016
162016
Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü Mobil Öğrenme
O Dönmez, MF Gelibolu, MM İnceoğlu
6th International Educational Technology Conference 19 (21), 542-551, 2006
162006
Primary school students’ encounters against online risks from the perspectives of schools counselor teachers
F Yaman, O Dönmez, IK Yurdakul, H Ferhan Odabaşı
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 415-427, 2017
14*2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20