Onur Dönmez
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberloafing and social desirability bias among students and employees
Y Akbulut, O Dönmez, ÖÖ Dursun
Computers in Human Behavior 72, 87-95, 2017
582017
In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings
Y Akbulut, ÖÖ Dursun, O Dönmez, YL Şahin
Computers in Human Behavior 55, 616-625, 2016
572016
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
KI Yurdakul, O Dönmez, A Altınok, HF Odabaşı
282013
Predictors of Cyberloafing among Preservice Information Technology Teachers.
OO Dursun, O Donmez, Y Akbulut
Contemporary Educational Technology 9 (1), 22-41, 2018
182018
İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, IK Yurdakul
Eğitim ve Bilim 41 (188), 2016
142016
Predictors of digital piracy among Turkish undergraduate students
Y Akbulut, O Dönmez
Telematics and Informatics 35 (5), 1324-1334, 2018
122018
How can we make use of learner interaction in online learning environments?
O Dönmez, Ö Simsek, YD Arikan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 783-787, 2010
112010
İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek örneği
O Dönmez, F Yaman, YL Şahin, IK Yurdakul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 22-41, 2016
92016
Development of a scale to address perceptions of pre-service teachers regarding online risks for children
O Dönmez, HF Odabaşı, IK Yurdakul, A Kuzu, Ü Girgin
Educational Sciences: Theory & Practice 17 (3), 2017
72017
SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA SOSYAL BEĞENİRLİK ETMENİ
O Dönmez, Y Akbulut
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (2), 1-18, 2016
72016
A web based tool for novice programmers: Interaction in use
O Donmez, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 530-540, 2008
72008
Sınıf öğretmeni adaylarının çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından
O Dönmez
Anadolu Üniversitesi, 2015
62015
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının siber aylaklık profillerinin belirlenmesi. 3rd
ÖÖ Dursun, Y Akbulut, O Dönmez, YL Şahin
International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium …, 2015
52015
Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü Mobil Öğrenme
O Dönmez, MF Gelibolu, MM İnceoğlu
6th International Educational Technology Conference 19 (21), 542-551, 2006
52006
Dinamik geometri yazılımları aracılığıyla ispat yoluyla öğrenme, Eğitimde Çağdaş Yönelimler–3 Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Çalıştayı (29 Nisan 2006)
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
İzmir: Tevfik Fikret Okulları, 2006
52006
Integrating Mobile Applications into Hearing Impaired Children's Literacy Instuction.
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, IK Yurdakul
Education & Science/Egitim ve Bilim 41 (188), 2016
42016
Faculties' information and communication technologies action competencies
AA Kurt, Y Akbulut, G Akalın, O Dönmez, EB Kuzu, B Ceylan, İÖ Şahin
42012
Dinamik Geometri Yazılımları ile İspat Yolu ile Öğrenme
J Bintaş, B Ceylan, O Dönmez
Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu, Özel Tevfik Fikret …, 2006
42006
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Eylem Yeterliliği
HF Odabaşı, AA KURT, Y Akbulut, O Dönmez, B Ceylan, Ö Şahin-İzmirli, ...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1), 2011
32011
Modelling teachers’ acceptance of children’s internet use: A risk-focused inquiry
O Dönmez, Y Akbulut
The Social Science Journal 56 (4), 518-529, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20