Follow
Onur Dönmez
Title
Cited by
Cited by
Year
In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings
Y Akbulut, ÖÖ Dursun, O Dönmez, YL Şahin
Computers in Human Behavior 55, 616-625, 2016
1252016
Cyberloafing and social desirability bias among students and employees
Y Akbulut, O Dönmez, ÖÖ Dursun
Computers in Human Behavior 72, 87-95, 2017
1202017
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
KI Yurdakul, O Dönmez, F Yaman, HF Odabaşı
732013
Predictors of cyberloafing among preservice information technology teachers
OO Dursun, O Donmez, Y Akbulut
Contemporary Educational Technology 9 (1), 22-41, 2018
492018
Predictors of digital piracy among Turkish undergraduate students
Y Akbulut, O Dönmez
Telematics and Informatics 35 (5), 1324-1334, 2018
202018
İşitme engelli öğrencilerin okuma-yazma eğitiminde mobil uygulama kullanımı
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, IK Yurdakul
Eğitim ve Bilim 41 (188), 2016
202016
Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık profilleriyle bilişsel kapılma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Hayıt, O Dönmez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (16), 146-150, 2016
162016
SİBER ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA SOSYAL BEĞENİRLİK ETMENİ
O Dönmez, Y Akbulut
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (2), 1-18, 2016
162016
How can we make use of learner interaction in online learning environments?
O Dönmez, Ö Simsek, YD Arikan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 783-787, 2010
162010
Sınıf öğretmeni adaylarının çocukların karşılaştığı çevrimiçi risklere yönelik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
O Dönmez
PQDT-Global, 2016
142016
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
132019
Development of a scale to address perceptions of pre-service teachers regarding online risks for children
O Dönmez, HF Odabaşı, I Kabakçı Yurdakul, A Kuzu, Ü Girgin
EDAM, 2017
122017
İşitme engelliler için mobil uygulama geliştirme süreci: Çarkıfelek örneği
O Dönmez, F Yaman, YL Şahin, IK Yurdakul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 22-41, 2016
122016
Eğitim Teknolojisinin Yeni Yüzü Mobil Öğrenme
O Dönmez, MF Gelibolu, MM İnceoğlu
6th International Educational Technology Conference 19 (21), 542-551, 2006
112006
Primary school students’ encounters against online risks from the perspectives of schools counselor teachers
F Yaman, O Dönmez, İK YURDAKUL, H ferhan ODABAŞI
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (4), 415-427, 2017
10*2017
Integrating mobile applications into hearing impaired children's literacy instuction
F Yaman, O Dönmez, E Avcı, I Kabakçı Yurdakul
Turkish Education Assoc, 2016
102016
A web based tool for novice programmers: Interaction in use
O Donmez, MM Inceoglu
International Conference on Computational Science and Its Applications, 530-540, 2008
92008
Multitasking impairs learning from multimedia across gifted and non-gifted students
B Mercimek, Y Akbulut, O Dönmez, U Sak
Educational Technology Research and Development 68 (3), 995-1016, 2020
82020
Digital parenting and changing roles
İK YURDAKUL, O DÖNMEZ, F YAMAN, HF ODABAŞI
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (4), 883-896, 2013
82013
Exploration of parents' digital parenting efficacy through several demographic variables
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, I Kabakçı Yurdakul, AN Coklar, T Guyer
Turkish Education Assoc, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20