Şeyda Aydın
Şeyda Aydın
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Matematik Dersi Öğretim Programı Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanları Kazanımlarının Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi
Ş Aydın, SN Şakar
International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2020
22020
TEACHING GEOMETRY WITH DIFFERENT ACTIVITIES TO INVESTIGATE THE STUDENTS'PERCEPTIONS, ATTITUDES AND SELF-EFFICACIES
FÖ Gümüş, N Zeybek, Ş Aydın
1*2021
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Eğilim Ölçülerine Yönelik İstatistiksel Düşünmelerinin İncelenmesi
Ş Aydın
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
12020
Teaching geometry with different activities to investigate the students' perceptions, attitudes and self-efficacies
F Özyıldırım Gümüş, N Zeybek, Ş Aydın
2021
Matematikte Üstün Zekâlılar (Özel Yetenekliler)
Ş Aydın, M Köksal
Nobel Yayınevi, 2020
2020
İki Kere Farklılık ve Matematik İle İlgili Çalışmaların Betimsel Analiz
SN Şakar, Ş Bilgiç, Ş Aydın
Ulusal Özel Eğitim Kongresi ONLINE, 2020
2020
Dördüncü ve Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Veri İşleme Öğrenme Alanında Yer Alan Soruların TIMSS 2019 Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi
N Yılmaz, ZS Ay, Ş Aydın
Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu (DEKUS), 2019
2019
Examining the Content Knowledge of the Pre-service Teachers about Data Handling Learning Domain.
Ş Aydın, ZS Ay
The European Educational Research Association (ECER), 2019
2019
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerde Alan Modeline ve Eş Bulma Oyununa İlişkin Görüşleri
DN Sayı, Ş Aydın, E Saygı
International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2018
2018
Matematik Dersi Öğretim Programı Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanları
Ş Aydın, S Şakar
Students’ Perceptions of Geometry: Geometry School Project
N Zeybek, E Demiray, F Özyıldırım Gümüş, Ş Aydın
An Evaluation Of 7th Grade Mathematics Textbook’s Data Handling Learning Domain: A Document Analysis
Ş AYDIN, N YILMAZ, ZS AY
Book of Abstracts, 520, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12