Follow
Elif Yucebas,Dr.
Elif Yucebas,Dr.
Yerel Yönetimler, Dokuz Eylül Üniversitesi
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ege bölgesi’nde bulunan meslek yüksekokullarinin durum analizi: sorunlar ve çözüm önerileri
E Yücebaş, G Alkan, HG Atasağun, HA Egeli
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (4), 44-50, 2013
312013
DIGITAL PRESENCE OF MUNICIPALITIES: EVIDENCES FROM CITY OF IZMIR
E Yücebaş, ZA Bulut, O Doğan
23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development …, 2017
42017
Yerel Yönetimlerin Engelsiz Yaşam Hedefi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği
SK Arap, E Yücebaş, A İbrahim
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 139-156, 2021
32021
YENİ BÖLGESELLEŞME PARADİGMASI VE SANAYİSİZLEŞME: İZMİR ÖRNEĞİ
E Yücebaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
32014
The Transformation of the Public Administration in the Multi-Level Governance Era
E Yucebas
Multi-Level Governance in Developing Economies, 23-51, 2019
12019
AN ANALYSIS ON LOCAL ADMINISTRATIONS PROGRAMS IN TURKEY
E Yücebaş, S Kavili Arap
23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development …, 2017
12017
YENİ BÖLGESELLEŞME ÇERÇEVESİNDE İZMİR SANAYİSİNDEKİ MEKÂNSAL DEĞİŞİMİN DÖNEMSEL ANALİZİ
E Yücebaş, Ş Çobanoğlu Atak
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 72 (3), 745-764, 2017
12017
Bir yönetişim uygulaması olarak şeker kurumu denemesinin çözümlenmesi
E Yücebaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
12009
Kadın yoksulluğuna karşı geliştirilen politikaların değerlendirilmesi
E Yücebaş, Ş Atak
Uluslararası Kadın Konferansı, 421-427, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9