Follow
Köksal Banoğlu
Köksal Banoğlu
Unknown affiliation
Verified email at ugent.be
Title
Cited by
Cited by
Year
School Principals' Technology Leadership Competency and Technology Coordinatorship.
K Banoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 208-213, 2011
213*2011
Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumlarının örgütsel bağlılıkla ilişkisi
C Madenoğlu, Ş Uysal, Y SARIER, K Banoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 47-69, 2014
1252014
FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği)
K Banoğlu, C Madenoğlu, Ş Uysal, D Arif
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 39-58, 2014
125*2014
İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı
K Banoğlu
572009
Investigation of principals’ Technology leadership profiles in the context of schools’ learning organization culture and ICT infrastructure: F@ tih Project Schools vs. the Others
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (188), 83-98, 2016
50*2016
Technology leadership competencies scale for educational administrators: Development, validity, and reliability study
K Banoğlu
Inonu University Journal of the Faculty of Education 13 (3), 43-65, 2012
47*2012
ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR VE SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
A Bakioğlu, K Banoğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 37 …, 2013
372013
Öğrenen örgüt olma yolunda ilköğretim okul yöneticilerinin algı durumu
K Banoğlu, S Peker
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2012
362012
Professional self-efficacy scale for information and computer technology teachers: validity and reliability study
K Banoglu, R Vanderlinde, R Yildiz
The Anthropologist 20 (1-2), 22-32, 2015
192015
İlköğretim öğrencileri gözü ile çevre ve çevre eğitimi
A Çelikbaş, T Yalçınkaya, K Banoğlu
3rd International Geography Symposium-GEOMED, 2013
132013
An Investigation of Students' Perception of Sociology Course In Terms of Course Importance, Social Attainment and Leraning Environment
K Banoglu, Y Bas
Egitim ve Bilim 37 (164), 31, 2012
13*2012
Hogging the Middle Lane: How Student Performance Heterogeneity Leads Turkish Schools to Fail in PISA?.
S Uysal, K Banoglu
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (2), 448-460, 2018
112018
Role of School Principals’ Technology Leadership Practices in Building a Learning Organization Culture in Public K-12 Schools
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin, K Aesaert
Journal of School Leadership 33 (1), 66-91, 2023
72023
Supporting Technology Integration in Schools
K Banoğlu, S Gümüş
Managing Today’s Schools: New Skills for School Leaders in the 21st Century 37, 2022
62022
Multivariate analysis of school principals’ technology leadership competencies, learning school environment and schools’ social network structures
K Banoğlu
Ghent University, 2019
52019
A Comparative Study of" Educational Leadership & Administration" MA Programs in USA and Turkey.
K Banoğlu
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 5 (10), 2011
52011
Efficacy of the eye movement desensitization and reprocessing group protocol with children in reducing posttraumatic stress disorder in refugee children
K Banoğlu, Ü Korkmazlar
European Journal of Trauma & Dissociation 6 (1), 100241, 2022
42022
Using conjoint analysis to examine academic members course preferences for educational administration, supervision, planning and economics masters program
K Banoğlu
CYPRIOT JOURNAL OF EDCUATIONAL SCIENCES 7 (2), 111-128, 2012
32012
Okullarda Dumansız Hava Sahası Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Banoğlu, MHA Lisesi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 3 (3), 301-315, 2011
32011
Who chooses whom for professional interaction? A sociometric inquiry into teacher leadership
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin
Professional Development in Education 49 (6), 1053-1071, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20