Follow
Köksal Banoğlu
Köksal Banoğlu
Unknown affiliation
Verified email at ugent.be
Title
Cited by
Cited by
Year
School Principals' Technology Leadership Competency and Technology Coordinatorship.
K Banoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (1), 208-213, 2011
218*2011
Okul müdürlerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin iş doyumlarının örgütsel bağlılıkla ilişkisi
C Madenoğlu, Ş Uysal, Y Sarıer, K Banoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1 (1), 47-69, 2014
1282014
FATİH projesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Eskişehir ili örneği)
K Banoğlu, C Madenoğlu, Ş Uysal, A Dede
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 39-58, 2014
128*2014
İlköğretim okullarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüt algısı
K Banoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
572009
Investigation of principals’ Technology leadership profiles in the context of schools’ learning organization culture and ICT infrastructure: F@ tih Project Schools vs. the Others
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin
EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE 41 (188), 83-98, 2016
52*2016
Technology leadership competencies scale for educational administrators: Development, validity, and reliability study
K Banoğlu
Inonu University Journal of the Faculty of Education 13 (3), 43-65, 2012
47*2012
ÖĞRETMENLİKTE KARİYER BASAMAKLARI UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR VE SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
A Bakioğlu, K Banoğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 37 …, 2013
392013
ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA YOLUNDA İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKULLARINA VE KENDİLERİNE İLİŞKİN ALGI DURUMLARI
K Banoğlu, S Peker
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (43), 2012
382012
Professional self-efficacy scale for information and computer technology teachers: validity and reliability study
K Banoglu, R Vanderlinde, R Yildiz
The Anthropologist 20 (1-2), 22-32, 2015
202015
An Investigation of Students' Perception of Sociology Course In Terms of Course Importance, Social Attainment and Leraning Environment
K Banoglu, Y Bas
Egitim ve Bilim 37 (164), 31, 2012
14*2012
Hogging the Middle Lane: How Student Performance Heterogeneity Leads Turkish Schools to Fail in PISA?.
S Uysal, K Banoglu
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (2), 448-460, 2018
132018
İlköğretim öğrencileri gözü ile çevre ve çevre eğitimi
A Çelikbaş, T Yalçınkaya, K Banoğlu
3rd International Geography Symposium-GEOMED, 2013
132013
Role of School Principals’ Technology Leadership Practices in Building a Learning Organization Culture in Public K-12 Schools
K Banoğlu, R Vanderlinde, M Çetin, K Aesaert
Journal of School Leadership 33 (1), 66-91, 2023
122023
Efficacy of the eye movement desensitization and reprocessing group protocol with children in reducing posttraumatic stress disorder in refugee children
K Banoğlu, Ü Korkmazlar
European Journal of Trauma & Dissociation 6 (1), 100241, 2022
82022
Supporting technology integration in schools
K Banoğlu, S Gümüş
Managing Today's Schools: New Skills for School Leaders in the 21st Century 37, 2022
72022
Multivariate Analysis of School Principals' Technology Leadership Competencies, Learning School Environment and Schools' Social Network Structures
K Banoğlu
PQDT-Global, 2019
62019
A comparative study of educational leadership & administration MA programs in USA and Turkey
K Banoğlu
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 5 (10), 399-410, 2011
52011
Using conjoint analysis to examine academic members course preferences for educational administration, supervision, planning and economics masters program
K Banoğlu
CYPRIOT JOURNAL OF EDCUATIONAL SCIENCES 7 (2), 111-128, 2012
32012
Okullarda dumansız hava sahası ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Banoğlu, MHA Lisesi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 3 (3), 301-315, 2011
32011
The leaky pipeline: where ‘exactly’are these leakages for women leaders in higher education?
P Ayyildiz, K Banoglu
School Leadership & Management 44 (2), 120-139, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20