Follow
NİGAR ÖZÇETİN
NİGAR ÖZÇETİN
Bozok Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Süt Üretim İşletmelerinde Risk Yönetimi ve İç Kontrol: Bir Araştırma
N Özçetin
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2017
62017
Süt Üretim İşletmelerinde Risk Yönetimi
N ÖZÇETİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
22017
Maddi olmayan varlıkların raporlanması ve halka açık şirketlerde maddi olmayan varlıkların raporlanmasına yönelik bir araştırma
N Özçetin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
22010
SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE BREZİLYA’DAKİ SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
N Özçetin, Ş Uzay
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
2019
INVESTIGATION OF EFFICIENCY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN DAIRY PRODUCTION OPERATIONS: A COMPARISON OF MILK PRODUCTION BUSINESS IN TURKEY AND BRAZIL
N Ozcetin, S Uzay
JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE …, 2018
2018
THE MEASUREMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL AND THE EFFECTS ON FIRM VALUE: AN APPLICATION IN CEMENT INDUSTRY
S Kendirli, Z Akgün, N Ozcetin
Journal of Economics Finance and Accounting 2 (4), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6