YUSUF GUNES
YUSUF GUNES
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çevre Hukuku
Y Güneş, AA Coşkun
Kazancı Hukuk Yayınları, 2004
352004
Legal structure of public participation in environmental issues in Turkey
Y Güneş, AA Coşkun
Journal of Environmental Assessment Policy and Management 7 (03), 543-568, 2005
182005
Orman suçlarının ceza hukuku açısından incelenmesi
Y Güneş
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi; 2004, Series A, Vol 54, No 1 …, 2004
102004
Biyoloji Programın Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
Y Güneş
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2002
92002
Orman suçları: ders kitabı
S Ayanoğlu, Y Güneş
İU Orman Fakültesi, 2003
72003
Does legislation cause externalities in timber selling? A case from Turkish timber market
Y Güneş, OK Kenan
Scientific Research And Essays 5 (13), 2010
62010
Trends in Forest Ownership, Forest Resources Tenure and Institutional Arrangements Are They Contributing to Better Forest Management and Poverty Reduction? 2008, A Case Study …
Y Güneş, AA Coşkun
5
Orman Kadastrosunda Vasıf ve Mülkiyet Tayini Ve Uygulamadan Kaynaklanan Hatalar
Y Güneş
II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildiriler Kitabı, Isparta, 2009
42009
Conservation and Preservation Movement and Their Influences on Environmental Legislation in the USA
Y GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47-57, 2004
42004
Carbon Certification of Afforestation and Reforestation Areas in Turkey
M Kuş, H Ülgen, Y Güneş, R Kırış, A Özel, U Zeydanlı
Carbon Management, Technologies, and Trends in Mediterranean Ecosystems, 131-137, 2017
32017
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin 8. sınıf öğrencilerinin seviye belirleme sınavına yönelik görüşleri
Yİ Güneş
Sakarya Üniversitesi, 2010
22010
Are national parks under legal protection or legal degradation? An analysis of national parks and the impact of economic investment in those areas regarding current Turkish …
Y Güneș
African Journal of Agricultural Research 5 (13), 1684-1695, 2010
22010
Orman Mühendislerinin Çalışma Alanları Hakkında Tartışılan Konulara İlişkin Değerlendirmeler
S Ayanoğlu, AA Çoşkun, Y Güneş, D Elvan, N Velioğlu
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 58 (1), 91-110, 2008
22008
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TÜRK ÇEVRE HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Y Güneş
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 62 (1-2), 81-122, 2004
22004
The Cibal-i Mübaha: a special type of forest available for public use in the Ottoman empire period
Ü Birben, Y Güneş
Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, 26, 2014
12014
The bundle of rights theory and private forest ownership in Turkey
Ü BİRBEN, Y GÜNEŞ
Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, 31, 2012
12012
Av ve yaban hayatına karşı işlenen suçlar ve kabahatler: mukayeseli hukuka dayanan bir analiz
Y Güneş
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B 59 (2), 15-31, 2009
12009
Orman suçlarının ceza hukuku açısından incelenmesi: doktora tezi
Y Güneş
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
12001
Ormanı işgal ve faydalanma suçu
S Ayanoğlu, Y Güneş, A Aydın
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 43 (3-4), 95-104, 1993
11993
CEVİZLİK HİDROELEKTRİK SANTARLİ HAKKINDA RAPOR
Y GÜNEŞ
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20