Follow
Ahmet Murat Ellez
Ahmet Murat Ellez
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Doç. Dr.
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of computer aided concept cartoons on learning outcomes
GÖ Akamca, AM Ellez, H Hamurcu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 296-301, 2009
1012009
Etkin öğrenme, strateji kullanımı, matematik başarısı, güdü ve cinsiyet ilişkleri
AM Ellez
DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004
1012004
Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları
AM Ellez, G Sezgin
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı 2 …, 2002
792002
Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları
G Girgin, GÖ Akamca, AM Ellez, E Oğuz
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 311-326, 2010
752010
An alternative educational method in early childhood: Museum education
GO Akamca, RG Yildirim, AM Ellez
Educational Research and Reviews 12 (14), 688-694, 2017
332017
Okul öncesi dönem çocuklarının mesleklere yönelik toplumsal cinsiyet algılarının incelenmesi
S Karabekmez, G YILDIRIM, GÖ Akamca, AM Ellez, ANÜ BULUT
Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 2 (1), 51-70, 2018
262018
Okulöncesi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ve bilgisayara yönelik tutumları
O Evrim, AM ELLEZ, GÖ AKAMCA, Tİ KESERCİOĞLU, G GİRGİN
İlköğretim Online 10 (3), 934-950, 2011
232011
Effects of Jigsaw on Teaching Chemical Nomenclature.
İ TURAÇOĞLU, Ş Alpat, AM Ellez
Education & Science/Egitim ve Bilim 38 (167), 2013
192013
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
RG Yıldırım, G Özyılmaz Akamca, AM Ellez, S Karabekmez, ...
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9 (2), 306-316, 2019
152019
Öğretim elemanı stresi ve başarı güdüsü
AM Ellez
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1999
151999
Okul öncesi dönemde mesleklere ilişkin toplumsal cinsiyet algısı
S KARABEKMEZ, RG YILDIRIM, GÖ AKAMCA, AM ELLEZ, ANB ÜNER
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2), 469-512, 2018
122018
Coğrafya bölümü öğrencilerinin istatistik dersine yönelik tutumları: Türkiye ve Azerbaycan örneği
AM ELLEZ, N GÜMÜŞ, R SEFEROV
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 187-194, 2009
112009
Okul öncesi dönemde erken matematik yeteneği düzeyleri
M Ceylan, AM ELLEZ
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (1 …, 2020
102020
Kimyasal bileşiklerin adlandırılması konusunun öğretilmesinde jigsaw tekniğinin etkileri
İ Turaçoğlu, Ş Alpat, MA Ellez
Eğitim ve Bilim 38 (167), 2013
92013
Self-Efficacy Beliefs of Students of Primary School Teaching Department Regarding Mathematics and Teaching Mathematics.
MA Ellez
African Educational Research Journal 8 (4), 747-753, 2020
82020
Fotoelektrik Olay
E Kandilli, R Ünal, C Kandilli, M Ellez
Konusunun Bilgisayar ve İnternet Destekli Öğretiminin, Öğrenci Başarısına ve …, 2005
72005
Early childhood teacher candidates’ attitudes towards computer and computer assisted instruction
E Oguz, AM Ellez, GO Akamca, TI Kesercioglu, G Girgin
Elementary Education Online 10 (3), 934-950, 2011
62011
Preschool teacher candidates’ attitudes towards profession, self efficacy beliefs and professional self respects
G Girgin, GÖ Akamca, AM Ellez, E Oğuz
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 1-11, 2010
62010
Coğrafya bölümü öğrencilerinin istatistik dersine yönelik tutumları
AM ELLEZ, N GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005
62005
The study of social gender perceptions of preschool children related to professions
S Karabekmez, G Yildirim, GO Akamca, AM Ellez, ANB Uner
Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal) 2 (1), 52-70, 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20