Takip et
Ali KOÇ
Ali KOÇ
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Changes in vegetation and soil properties along a slope on overgrazed and eroded rangelands
T Oztas, A Koc, B Comakli
Journal of Arid Environments 55 (1), 93-100, 2003
1772003
Çayır mera ıslahı
M Altın, A Gökkuş, A Koç
TC Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü, 2005
1462005
Çayır-mera uygulama kılavuzu
A Gökkuş, A Koç, B Çomaklı
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın 142, 139, 2000
1422000
Mera ve çayır yönetimi
A Gökkuş, A Koç
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları 228, 2001
922001
Comparison of some rangeland canopy coverage methods
A Koç, Ş Çakal
International Soil Congress Natural Resource Management for Sustainable …, 2004
902004
Otlatılan ve korunan iki farklı mera kesiminin bazı toprak ve bitki örtüsü özelliklerinin karşılaştırılması I. bitki örtüsü özelliklerinin karşılaştırılması
A BAKAOĞLU, ALİ KOÇ
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (1), 37-47, 2002
852002
Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri
A Koç, A Gökkuş, M Altın
Türkiye 5, 13-17, 2003
772003
Çayır ve mera yönetimi 1
M Altın, A Gökkuş, A Koç
Cilt. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜGEM Çayır-Mera Yembitkileri ve Havza …, 2011
762011
Morphological characteristics and seed yield of East Anatolian local forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) ecotypes
M Tan, A Koc, ZD Gül
Turkish Journal of Field Crops 17 (1), 24-30, 2012
732012
Türkiye’nin çayır ve mera bitkileri
Y Serin, M Tan, A Koç, H Zengin, A Karaca, T Şentürk, H Özçelik
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müd …, 2008
642008
Bazı adi fiğ (Vicia sativa L.) hat ve çeşitlerinin Erzurum sulu şartlarına adaptasyonu üzerine bir çalışma
A Gökkuş, A Bakoğlu, A Koç
Türkiye 3. Çayır-Mera ve Yembitkileri Kongresi, 1996
641996
Changes in leaf area index, forage quality and above-ground biomass in grazed and ungrazed rangelands of Eastern Anatolia Region
HI Erkovan, MK Gullap, M Dascı, A Koc
Journal of Agricultural Sciences 15 (03), 217-223, 2009
592009
Güzelyurt köyü mera vejetasyonunun botanik kompozisyonu ve toprağı kaplama alanı ile bırakılacak en uygun anız yüksekliğinin belirlenmesi
A Koç, A Gökkuş
Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 18 (6), 498-500, 1994
541994
Hay yield and nitrogen harvest in smooth bromegrass mixtures with alfalfa and red clover in relation to nitrogen application
A Gökkuş, A Koc, Y Serın, B Comakli, M Tan, F Kantar
European Journal of Agronomy 10 (2), 145-151, 1999
521999
Determination of dry matter yield and yield components of local forage pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) ecotypes
M Tan
Journal of Agricultural Sciences 19 (4), 289-296, 2013
492013
Autumn and spring drought periods affect vegetation on high elevation rangelands of Turkey
A Koç
Society for Range Management, 2001
492001
Suni çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yem bitkileri ve karışımlarının belirlenmesi
Y Serin, A Gökkuş, M Tan, A Koç, B Çomaklı
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 22 (1), 13-20, 1998
491998
Topoğrafya ile toprak nem ve sıcaklığının mera bitki örtülerinin bazı özelliklerine etkileri
A Koç
Atatürk Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bit. Anabilim Dalı (Doktora Tezi), Erzurum, 1995
461995
Effects of plant growth-promoting rhizobacteria and manure on yield and quality characteristics of Italian ryegrass under semi arid conditions
H Yolcu, M Turan, A Lithourgidis, R Cakmakci, A Koc
Australian Journal of Crop Science 5 (13), 1730-1736, 2011
442011
Türkiye’de çayır-meraların durumu ve erozyon yönünden önemi
A Koç, A Gökkuş, Y Serin
Ekoloji ve Çevre Dergisi 13, 36-41, 1994
421994
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20