Mustafa Özgün ATALAY
Mustafa Özgün ATALAY
ktu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
MÖ ATALAY
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (5), 430-444, 2019
62019
THE EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE TOPSIS MULTIPLE CRITERIA DECISION-MAKING METHOD: AN APPLICATION TO INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIES
MÖ Atalay, M ALTIN
International Journal of Social And Humanities Sciences 4 (2), 205-228, 2020
1*2020
Etik İhlallerin Bildirilme Niyeti Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme
MÖ ATALAY, T ACUNER
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2019
12019
YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Z AKTAŞ, MÖ ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 823-854, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–4