Follow
Mustafa Özgün ATALAY
Mustafa Özgün ATALAY
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ADALET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
MÖ ATALAY
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (5), 430-444, 2019
72019
Etik İhlallerin Bildirilme Niyeti Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Akademik Personel Üzerinde Bir İnceleme
MÖ ATALAY, T ACUNER
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (1 …, 2019
42019
THE EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE THROUGH THE TOPSIS MULTIPLE CRITERIA DECISION-MAKING METHOD: AN APPLICATION TO INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIES
MÖ Atalay, M ALTIN
International Journal of Social And Humanities Sciences 4 (2), 205-228, 2020
22020
YÖNETİM KURULU YAPISI ÇEŞİTLİLİĞİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Z AKTAŞ, MÖ ATALAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 823-854, 2020
12020
Etik ihlallerin bildirilmesinde örgütsel adalet algısının rolü: Akademik personel üzerinde bir araştırma
MÖ Atalay
Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
The Influence of Emotional Exhaustion on Organizational Cynicism: The Sequential Mediating Effect of Organizational Identification and Trust in Organization
MO Atalay, P Aydemir, T Acuner
SAGE Open 12 (2), 21582440221093343, 2022
2022
EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL TRUST ON YOUNG ACADEMICS’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT
MO Atalay, N Birincioglu, T Acuner
Argumenta Oeconomica 48 (1), 201-233, 2022
2022
İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL GÜÇ MESAFESİ ALGILARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ: TRABZON İLİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
MÖ ATALAY, P AYDEMİR, T ACUNER
Social Science Development Journal 7 (29), 139-162, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8