Follow
Talat Aytan
Talat Aytan
Yildiz Technical University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri
T Aytan
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2011
1442011
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA DEĞER EĞİTİMİ
M Kaygana, Ş YAPICI, T Aytan
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 7), 657-669, 2021
732021
Aktif kelime hazinesini geliştirmeye yönelik bir etkinlik önerisi: Tabu
N Güney, T Aytan
The Journal of Academic Social Science, 617-628, 2019
632019
Teaching Vocabulary with Graphic Novels.
A Basal, T Aytan, İ Demir
English Language Teaching 9 (9), 95-109, 2016
562016
Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi
T Aytan
Journal of Turkish Studies 10 (7), 2015
512015
Using Web 2.0 tools in English language teaching
A Başal, T Aytan
Conference proceedings. ICT for language learning 372, 2014
472014
Evaluation of Electronic Writing Experiences of Turkish Teacher Candidates at WATTPAD Environment.
T Aytan
Higher Education Studies 7 (4), 1-8, 2017
322017
Türk Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Söz Varlığı Çalışması:Atasözleri
A Talat
Millî Eğitim Dergisi 3 (210), 2016
32*2016
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarında karşılaşılan sorunlar (Yıldız Tömer örneklemi)
T Aytan, N Güney
International Journal of Languages’ Education and Teaching 3 (2), 275-288, 2015
272015
Aktif Öğrenme Tekniklerinin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri,(Yayınlanmamış Doktora Tezi)
T Aytan
Selçuk Üniversitesi, 2011
262011
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dijital ortamlar
T AYTAN, NH AYHAN
International Journal of Bilingualism Studies 1 (1), 3-37, 2018
222018
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ İLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI İLİŞKİSİ.
N Güney, T Aytan, M Gün
Journal of International Social Research 3 (10), 2010
212010
Perceptions of prospective Turkish teachers regarding literature circles
T Aytan
International Journal of Educational Methodology 4 (2), 53-60, 2018
202018
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
T Aytan, A Başal
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 559-576, 2016
202016
İlköğretim birinci kademede bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 9
T Aytan, N Güney, M Gün
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 1111-1114, 2010
182010
2017 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN 5. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN TEMALARI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
T AYTAN, G GÜNEŞ
Kesit Akademi Dergisi, 256-275, 2017
172017
Aktif öğrenme teknikleriyle dil bilgisi öğretimi
N Güney, T Aytan
Nobel Yayınları. Güvendir, E. & Yıldız, IG (2014). Dil edinimi. Anı Yayınları, 2013
162013
The Effect of a Listening Education Course on the Listening Behaviors of Prospective Turkish Teachers.
T Aytan
International Journal of Higher Education 5 (2), 254-262, 2016
152016
Türkçe öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları: dinleme becerisi
T Aytan, N Güney
Nobel, 2012
142012
Eleştirel düşünme temelli dinleme/izleme eğitiminin eleştirel dinleme/izlemeye etkisi
G Güneş
132019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20