Follow
Süleyman YÜKÇÜ
Süleyman YÜKÇÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlem Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ETKİNLİK, ETKİLİLİK VE VERİMLİLİK KAVRAMLARININ YARATTIĞI KARIŞIKLIK
S Yükçü, G Atağan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (4), 2009
3512009
Yönetim açısından maliyet muhasebesi: muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre
S Yükçü
Cem Ofset, 1999
302*1999
TOPSIS yöntemine göre performans değerleme
S Yükçü, G Atağan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 28-35, 2010
932010
Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
S Yükçü
Anadolu Matbacılık, İzmir, 1999
901999
Yöneticiler için muhasebe: yönetim muhasebesi
S Yükçü
Süleyman Yükçü, 2007
612007
TMS-16 maddi duran varlıklar standardına ilişkin uygulama önerileri
S Yükçü, Y İçerli
Mali Çözüm Dergisi 82 (2007), 15-27, 2007
602007
Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar
S Yükçü
Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl 1, 23-42, 2000
482000
COST BEHAVIOR IN TURKISH FIRMS: ARE SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE COSTS AND TOTAL OPERATING COSTS" STICKY"?
S YÜKÇÜ, H ÖZKAYA
World of Accounting Science 13 (3), 2011
442011
Finansal yönetim
S Yükçü, B Durukan, E Özkol
Vizyon Yayınları, İzmir, 1999
441999
e-SPOR ENDÜSTRİSİ
S YÜKÇÜ, E KAPLANOĞLU
44*
A COMPARATIVE STUDY FOR EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN AYDIN MUNICIPALITY AND NAZILLI MUNICIPALITY
S Yükçü, S Gönen
Ege Akademik Bakış Dergisi 9 (2), 401-422, 0
36*
Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme yaklaşımının otomobil parçaları üreten bir işletmede uygulanması
S Yükçü, S Gönen
Muhasebe Ve Denetime Bakış, Nisan 21, 2009
33*2009
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMANIN ÖNEMİ.
S YÜKÇÜ, E KAPLANOĞLU
World of Accounting Science 18, 2016
322016
Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi
S Yükçü, E Kaplanoğlu
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18 (1), 63-101, 2016
32*2016
Maliyet Muhasebesi
S Yükçü
Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1998
29*1998
Finansal muhasebe
S Yükçü
Süleyman Yükçü, 2009
272009
Bankacılıkta türev ürünlerinin muhasebeleştirilmesi, bügünkü durum ve yapılması gerekeneler
S Yükcü, T Yücel
Turkiye Bankalar Birligi, 1995
271995
Ortadoğu’da Zaman Tünelinde Ticaret
S Yükçü, G Atağan
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 86 - 109, 2011
262011
Ortadoğu'da Zaman Tünelİnde Tİcaret
S Yükçü, G Atağan
262011
Tedarik zinciri yönetimi ile hedef maliyetlemenin birlikte uygulanabilirliği
S Yükçü, S Gönen
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71-83, 2008
252008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20