Follow
Hatice Irem Ozteke Kozan
Hatice Irem Ozteke Kozan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, PDR, Doç. Dr.
Verified email at erbakan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Individual differences in the relationship between attachment and nomophobia among college students: The mediating role of mindfulness
I Arpaci, M Baloğlu, Hİ Özteke Kozan, Ş Kesici
Journal of medical Internet research 19 (12), e404, 2017
1002017
Overview of Educational Research from Turkey Published in International Journals: A Bibliometric Analysis
D Gülmez, Hİ Özteke Kozan, G Sedat
Education and Science, 2020
87*2020
Gender differences in and the relationships between social anxiety and problematic internet use: Canonical analysis
M Baloğlu, Hİ Özteke Kozan, Ş Kesici
Journal of medical Internet research 20 (1), e33, 2018
822018
Bağlanma, eş seçiminde sınırlandırıcı inançlar ve beden imgesi baş etme stratejilerinin romantik ilişkilerde mükemmeliyetçiliği yordaması
Hİ Özteke
PQDT-Global, 2015
492015
İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile psikolojik danışman öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Hİ Özteke
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2011
432011
Affedicilik ve Duyguları Yönetme Becerisi Arasındaki Çoklu İlişkinin İncelenmesi
HİÖ Kozan, Ş Kesici, M Baloğlu
Değerler Eğitimi Dergisi 15 (34), 193-215, 2017
402017
Beliren yetişkinlikte beden imgesi: Bağlanma ve sosyal görünüş kaygısının rolü
HİÖ Kozan, E Hamarta
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal 7 (48), 63-81, 2017
392017
Are the dimensions of metacognitive awareness differing in prediction of mathematics and geometry achievement?
S Kesici, A Erdogan, HI Özteke
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2658-2662, 2011
362011
The Role of Personality and Psychological Needs on the Problematic Internet Use and Problematic Social Media Use
Hİ Özteke Kozan, M Baloğlu, Ş Kesici, İ Arpacı
ADDICTA: The Turkish Journal on Addictions 6 (2), 203-219, 2019
352019
Akıllı telefon bağımlılığı, genel aidiyet ve mutluluk arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi
Hİ Özteke Kozan, M Kavaklı, M Ak, Ş Kesici
Klinik Psikiyatri, 2019
34*2019
Posttraumatic growth experiences of Syrian refugees after war
Z Şimşir, B Dilmaç, Hİ Özteke Kozan
Journal of Humanistic Psychology 61 (1), 55-72, 2021
302021
Coping and post-traumatic growth among COVID-19 patients: a qualitative study
ZŞ Gökalp, H Koc, HİÖ Kozan
Journal of adult development 29 (3), 228-239, 2022
232022
The prediction of decision self esteem and decision making styles by mindfulness
ME Deniz, FA Arı, İH Özteke Kozan, S Akdeniz
International Online Journal of Educational Science, 2015
212015
Engelsiz Kent: Görme Engelli Bireylerin Kentlerde Yaşadıkları Problemler
Hİ Özteke Kozan, H Bozgeyikli, Ş Kesici
İdealKent 23 (9), 216-235, 2018
20*2018
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ: 1980-2019
HİÖ Kozan
Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 3 (1), 1-28, 2020
142020
Prediction of Problematic Internet Use by Attachment in University Students.
HIO Kozan, S Kesici, CG Buyukbayraktar, SB Yalcin
Journal of Education and Training Studies 5 (1), 79-83, 2017
132017
Death anxiety among older adults with chronic illnesses during Covid‐19: A qualitative approach
Hİ Özteke Kozan, Ş Kesici
Journal of Community Psychology, 2021
122021
Evli bireylerin bağlanma stilleri ve psikolojik ihtiyaçları ile affetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
HC Ceyhan, HİÖ Kozan
Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi 4 (1), 21-50, 2019
122019
A Study of Research Assistants' Perceptions about Academic Adviser and Academic Life through Metaphors.
D Gulmez, HIO Kozan
Journal of Education and Practice 8 (7), 96-106, 2017
122017
The adaptation of romantic relationship perfectionism scale into Turkish culture
HI Ozteke, CG Buyukbayraktar, S Kesici
The Anthropologist 19 (2), 387-395, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20