Follow
Okan Yılmaz
Okan Yılmaz
Yıldız Tenik Üniversitesi
Verified email at yildiz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The joint spatial planning data model
O YILMAZ, M Alkan
32023
Arazi idaresi temel modeli planlama paketi geliştirilmesi için Türkiye mekânsal planlama sisteminin incelenmesi
O YILMAZ, M Alkan
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9 (2), 150-165, 2022
32022
Spatial-Land use planning system data model proposal for edition II of LADM
O Yılmaz, H Gürsoy Sürmeneli, M Alkan
Geocarto International 38 (1), 2284278, 2023
2023
Politika Uygulama Aracı Olarak Türkiye İmar Affı Düzenlemelerinin Gelişimi
O YILMAZ
Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi 5 (2), 100-121, 2023
2023
Modelling of spatial planning systems with LADM standard: the case in Turkish regulatory planning system
O Yılmaz, H Gürsoy Sürmeneli, M Alkan
Survey Review, 1-16, 2023
2023
The Joint Spatial Planning Data Model
O Yılmaz, M Alkan
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2023
2023
Creation of spatial plans package for the representation of RRRs caused by spatial plans within the LADM standard: A case study for Turkey
O Yılmaz, M Alkan
XVII FIG CONGRESS, 1-15, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7