halil tunalı
halil tunalı
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The analysis of unemployment in Turkey: Some empirical evidence using cointegration test
H Tunah
European Journal of Social Sciences 18 (1), 18-38, 2010
422010
Cinnet, panik ve çöküş: mali krizler tarihi
CP Kindleberger
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007
422007
The Analysis of Relationships between Macroeconomic Factors and Stock Returns: Evidence from Turkey Using VAR Model
H Tunalı
International Research Journal of Finance and Economics, 2010
362010
Enflasyon ve faiz orani ilişkisi: türkiye’de fisher etkisinin geçerliliği
H TUNALI, YY Erönal
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
232016
Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasindaki İlişkinin Ampirik Analizi
H TUNALI, İE Özkan
Journal of Economic Policy Researches 3 (2), 54-67, 2016
222016
Türkiye’de işsizlik-intihar ilişkisinin analizi
H TUNALI, S ÖZKAYA
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2 …, 2016
162016
Elektrik enerjisi tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: G7 ülkeleri üzerine bir uygulama (1970-2015)
H Tunali, MA ULUBAŞ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 20 (1), 1-13, 2017
152017
Geleneksel olmayan para politikası uygulamasında enflasyon ile döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi
H Tunalı, Y Yalçınkaya
İktisat Fakültesi Mecmuası 66 (2), 61-112, 2016
152016
The Analysis of Factors Affecting Investment Choices of Households in Turkey with Multinomial Logit Model
FY Tatoğlu
International Research Journal of Finance and Economics 40, 2010
112010
Factors affecting credit card uses: Evidence from Turkey using tobit model
HF Tunalı, Y Taloğlu
Europen Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 23, 81-101, 2010
112010
DENİZ TAŞIMACILIĞI İLE SANAYİ ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H TUNALI, N Akarçay
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (6), 111-122, 2018
92018
EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİNDE KALDOR YASASININ TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ
H TUNALI, E ERBELET
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (1), 1-15, 2017
92017
FAİZ ORANI PARİTESİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Güney, H Tunalı
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 9 (16), 35-48, 2017
92017
FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H Tunali, P Onuk
Journal of Economic Policy Researches 4 (1), 1-15, 2017
92017
Cinnet, Panik ve Çöküş
CP Kindleberger
Çev: Halil TUNALI), İstanbul Üniversitesi Yayınları 2, 2010
92010
Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının belirleyicileri üzerine ekonometrik bir analiz
H TUNALI, YD GÖKSU
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4 (1), 29-45, 2018
72018
Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği ve yenilikçi üretim
H TUNALI, B TOPRAK
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (4), 237-257, 2017
62017
TÜRKİYE'DE FİNANSALLAŞMANIN EMEK PAYI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜSTÜNE BİR DENEME.
H Tunali, O Özdemir
Journal of the Faculty of Economics/Iktisat Fakültesi Mecmuasi 67 (1), 2017
62017
ANALYZING IMPACT OF NON-RESIDENTS'HOLDINGS OF EQUITIES ON BIST (ISTANBUL STOCK EXCHANGE) 100 INDEX
A Kesik, M Canakci, H Tunali
Journal of Economics Finance and Accounting 3 (2), 166-179, 2016
62016
2017-2018 Döviz Kuru Türbülansı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Yeni Para Politikası Araçları
Y Yalcinkaya, H Tunali
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 4 (1), 17-36, 2019
52019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20