Follow
Aslı Yapar Gönenç
Aslı Yapar Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de dergiciliğin tarihsel gelişimi
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2007
1082007
Fransa'da ve Türkiye'de Kadin Hareketleri
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2006
572006
Türkiye'de ve Fransa'da dergicilik ve kadın dergileri
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2006
362006
İletişim teknolojilerinin medya üzerindeki etkileri
AY Gönenç
Uluslararası İletişim Sempozyumu, 2004
342004
Medya ve haber
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2002
172002
Kadın Dergilerinde Kadın İmgesinin Kullanımı
AY GÖNENÇ
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 75-80, 2000
14*2000
DERGİCİLİK VE GAZETECİLİK ARASINDAKİ AYRIM
A Yapar Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2012
132012
Medyada nefret söylemi ve çingene toplumuna yönelik ayrımcı söylemin suça dönüşme süreci
H Alp
Ulusal Tez Merkezi: https://tez. yok. gov. tr/UlusalTez-Merkezi …, 2015
112015
Dergicilik Üzerine
PDAY Gönenç
Koyu Kitap, 2013
92013
DİJİTALLEŞME ve DERGİCİLİK
AY GÖNENÇ, AGM İRİS
Der Yayınları, 2019
6*2019
Günümüz Türkiye'sinde Kadin Gazeteciler
AY GÖNENÇ
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2003
62003
Göstergebilimden Edimbilime
AY GÖNENÇ
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2006
52006
Türk Yazılı Basınında Tekelleşme Olgusu
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 13, 35-48, 2002
52002
Mcluhan ve Teknolojik Gerekircilik
AY Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2005
42005
ŞEVKET RADO’NUN TÜRK DERGİCİLİK SEKTÖRÜNE KATKILARI
B Ulusoy Nalcıoğlu, A Yapar Gönenç
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 192-206, 2017
3*2017
Medya çalışanlarının sosyo-ekonomik, iş tatmini, sendikalılaşamama sorunu bağlamında İstanbulda çalışan polis-adliye-ring muhabirleri üzerine bir çalışma
İ Kaçar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
22018
Dil temelinde felsefe ve medya
A Gönenç, G Bozkurt
Der Yayınları, 2017
22017
Ülkemizdeki Karikatür Dergilerinin Kurumsal Yapısı
C Üstün, AY Gönenç
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2015
22015
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER: İŞBİRLİKSEL BİRLİKTELİKTE KARŞILIKLI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ö Özbey, AY GÖNENÇ
2*2010
Türkiye’de otomobil dergiciliği ve otomobil dergilerinin otomobil satın alma üzerine etkisi
S Birol, AY GÖNENÇ
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20