Follow
Nurullah Yazar
Nurullah Yazar
Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Melikşah’ın Ölümünden Sonra Terken Hatun’un Oğlu Mahmud’u Sultan Yapma Çabaları
N YAZAR
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (20), 211-219, 0
9*
Büyük Selçuklu devletinde iktidar mücadeleleri
N Yazar
Otto, 2017
72017
Kirman Meliki Kavurd Bey’in Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Teşebbüsleri
N YAZAR
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (19), 221-237, 0
7*
Assessment of Somatic Support Process for Pregnant Brain Death Patients Occurring in a Transition Country Between Asia and Europe from Medical, Ethical, Legal and Religious Aspects
ÖF Boran, FM Yazar, M Bakacak, D Soylu, N Yazar, H Öksüz
Journal of Religion and Health, 1-16, 2019
62019
Gazzâlî’nin Nasihatü’l-Mülûk adlı eserinde hükümdarlık teorisi
N Yazar
I. TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ, 149, 2015
62015
Büyük Selçuklular Zamanında İsfahan‟ ın Durumu
N Yazar
Journal of Islamic Research 1, 24, 2013
52013
Bir Şehrin Serüveni: Büyük Selçuklular Döneminde Merv’in Siyasî Tarihi
N Yazar
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (31), 151-173, 0
5
Nizâmülmülk Etkisi: Otorite Sahibi Bir Vezir Portresi
N Yazar
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 (1), 247-266, 2020
42020
Büyük Selçuklular Dönemi’nde İsfahan
N Yazar
Doktora Tezi, Ankara, 2013
42013
Ayet ve Hadislerin Siyasi Kavramların Açıklanmasındaki Önemi: Siyasetnâmelerden Yansımalar
N Yazar
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2), 891-909, 2019
22019
Selçuklu İktidar Mücadelesi Ekseninde Rey Şehri
N Yazar
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (15), 2, 2016
12016
Büyük Selçuklular Dönemi Siyasî Çekişmelerinde Belh’in Yeri Ve Önemi
N Yazar
Dini Araştırmalar 19 (50 (19-12-2016)), 59-77, 2016
12016
The Adventure of a City: The Political History of Marw in the Great Seljuk Period
N Yazar
HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF …, 2017
2017
Rayy in the Axis of Seljuk Power Struggle
N Yazar
HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF …, 2016
2016
Chaos Against Leadership in the Seljuks Era: The Case of Isfahan
N Yazar
Chaos, Complexity and Leadership 2012, 355-360, 2014
2014
Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan’ın Siyasi Durumu
N Yazar
Journal of Islamic Research, C. XXIV, S 1, 2013
2013
Hz. Ebu Zer: Peygamberimiz'in İzinde 40 Sahabi/26
N Yazar
BEYAN YAYINLARI, 0
The First Revelation And The Period of Persecuation By Meccans
N Yazar, A YILMAZ
Siyer Araştırmaları Dergisi, 29-54, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18