Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
Marmara University, Department of Information and Records Management
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilgi teknolojileri ve dijitalleşmenin Türkiye’de bilgibilim literatürüne yansıması: Bilgi dünyası dergisi örneği (2000-2014)
MK Aslıyüksek
Bilgi Dünyası 17 (1), 87-103, 2016
92016
Bilgi profesyoneli adaylarının internet bağımlılığı düzeyleri: Marmara üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü örneği
MK ASLIYÜKSEK
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 23-46, 2016
92016
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN'İN ÇOCUK EDEBİYATINA DAİR GÖRÜŞLERİ VE ESERLERİ
M Karagözoğlu
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
32010
Viyana’da İskenderiye İzleri: Papirüs Müzesi
M Karagözoğlu Aslıyüksek
Türk Kütüphaneciliği 27 (3), 537-543, 2013
2*2013
DİJİTAL KÜLTÜR ORTAMINDA ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
M Karagözoğlu Aslıyüksek
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015
12015
Bilgi ve Belge Yönetimi Öğreniminde Meslekî Aidiyet ve Stajlar
MK ASLIYÜKSEK
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 437-454, 2021
2021
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu
MK ASLIYÜKSEK
Türk Kütüphaneciliği 34 (4), 811-813, 2021
2021
Çocuk Kütüphaneleri ve Türkiye'de Durum
Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller, 2018
2018
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ LİTERATÜRÜNDE İŞ DOYUMU ÇALIŞMALARI
MK Aslıyüksek
Bilgi ve Belge Araştırmaları, 26-51, 2018
2018
Arşivlerin Eğitim ve Kültür Hizmetleri
MK Aslıyüksek
Bilgi Dünyası 18 (2), 225-229, 2017
2017
İstanbul’daki Üniversite Kütüphanecilerinin Dijital Kültüre İlişkin Sosyal ve Mesleki Tutumları
MK ASLIYÜKSEK
AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi 8 (30), 237-270, 2017
2017
Türkiye'deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinde çalışan araştırma görevlilerinin iş doyumu düzeyleri
MK Aslıyüksek
Bilgi Ve Belge Araştırmaları, 2-29, 2017
2017
The Social and Professional Attitudes of University Librarians in Istanbul Towards Digital Culture
MK Aslıyüksek
AJIT-e 8 (30), 237, 2017
2017
Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Çalışan Araştırma Görevlilerinin İş Doyumu Düzeyleri / Job Satisfaction Levels of Information and Records Management …
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi / The Journal of Information and …, 2017
2017
İstanbul'daki Üniversite Kütüphanecilerinin Dijital Kültüre İlişkin Sosyal ve Mesleki Tutumları / The Social and Professional Attitudes of University Librarians in Istanbul …
M Karagözoğlu Aslıyüksek
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 8 (30), 237-270, 2017
2017
Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler
M Karagözoğlu Aslıyüksek
Hiperlink Yayınları, 2017
2017
XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde okuryazarlık: bilgi okuryazarlığı
Din ve Hayat Dergisi Kitap Medeniyeti Özel Sayısı, 126-129, 2016
2016
Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Dijitalleşme ve Dijital Kültür Etkisi: 1993-2013.
M Karagözoğlu Aslıyüksek
İsmet Binark Armağanı 1, 189-205, 2015
2015
Çocuk ile Edebiyat Arasındaki Bağlantı Yolu: Kütüphane
M Karagözoğlu Aslıyüksek
Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı., 791-793, 2014
2014
Halk Kütüphanesi Mekanı Olarak Tarihi Yapılar: İstanbul Örneği
M Karagözoğlu Aslıyüksek
3.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı (3.:2013 …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20