Takip et
Kadir Ardıç
Kadir Ardıç
Sakarya Business School, Sakarya University, Kyrgyz Turk Manas University
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 69-96, 2008
4792008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
3892009
Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması. 9
K Ardıç, T Baş
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26, 2001
135*2001
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
T Baş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002
1142002
Reliability and validity of the Turkish versions of dark triad dirty dozen (DTDD-T), short dark triad (SD3-T), and single item narcissism scale (SINS-T)
E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç
Personality and Individual Differences 117, 11-14, 2017
1132017
Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği
T Baş, K Ardıç
1112002
Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri
G Çöl, K Ardıç
792008
Eğitimde toplam kalite yönetimi
G Yıldız, K Ardıç
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 73-82, 1999
781999
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi'nde Bir Uygulama)
K Ardiç, F Yüksel, O Çevik
Çağdaş Yerel Yönetimler 13 (3), 63-81, 2004
712004
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
652007
KARANLIK ÜÇLÜ’NÜN (NARSİSİZM, MAKYAVELİZM VE PSİKOPATİ) İŞ TATMİNİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
E Özsoy, K Ardiç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2017
622017
Reklamlarda vurgulanan ürün ve hizmet kalite boyutlarının belirlenmesi ve bir uygulama
K Ardıç, A Güler
Pazarlama Dünyası 14 (4), 18-23, 2000
552000
The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs
M Bayram, MC Ünğan, K Ardıç
International journal of occupational safety and ergonomics 23 (2), 285-296, 2017
542017
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
Ş ASLAN, S POLATCI, K ARDIÇ, K Adem
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
542008
Güç Mesafesi Örgütsel Güveni Etkiler Mi?
U Osman, K ARDIÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
502013
Şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin ölçümü: Tokat örneği
K Ardıç, H Sadaklıoğlu
502009
Bağlılık boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisinin incelenmesi
K Seama, G POLATÇI, T ARDIÇ
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2014
462014
The impact of age on the job satisfaction of Turkish academicians
T Baş, K Ardıç
GÜİİ BF Dergisi 2, 89-102, 2002
45*2002
Comparing person organization fit and person job fit
K Ardıç, O Uslu, Ö Oymak, E Özsoy, T Özsoy
Journal of Economics & Management 25, 5-13, 2016
272016
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTA İKEN İŞE GELME (PRESENTEİZM) DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMALAT SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
S Ulu, M Özdevecioğlu, K Ardıç
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-181, 2016
262016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20