Kadir Ardıç
Kadir Ardıç
İşletme Fakültesi Profesörü, Sakarya Üniversitesi
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tükenmişlik sendromu akademisyenler üzerinde bir uygulama (GOÜ Örneği)
K Ardiç, S Polatci
Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 10 (2), 2008
2602008
Tükenmişlik sendromu ve madalyonun öbür yüzü: İşle bütünleşme
K Ardıç, S Polatcı
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2), 21-46, 2009
1982009
Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması, 9
K Ardıç, T Baş
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26, 2001
97*2001
A comparison of job satisfaction between public and private university academicians in Turkey
T Baş, K Ardıç
METU studies in Development 29 (1-2), 27-46, 2002
912002
Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği
T Baş, K Ardıç
812002
Reliability and validity of the Turkish versions of dark triad dirty dozen (DTDD-T), short dark triad (SD3-T), and single item narcissism scale (SINS-T)
E Özsoy, JF Rauthmann, PK Jonason, K Ardıç
Personality and Individual Differences 117, 11-14, 2017
652017
Belediyelerde Hizmet Kalitesinin (Vatandaş Tatmininin) Ölçülmesi (Tokat Belediyesi’nde Bir Uygulama)
K Ardıç, F Yüksel, O Çevik
Çağdaş Yerel Yönetimler 13 (3), 63-81, 2004
512004
Eğitimde toplam kalite yönetimi
G Yıldız, K Ardıç
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 73-82, 1999
441999
Sosyal yapısal özelliklerin örgüte bağlılık üzerine etkileri
G Çöl, K Ardıç
432008
Şehirlerarasi Yolcu Taşimaciliğinda Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Tokat Örneği
K Ardıç, H Sadaklıoğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (3), 167-190, 2009
39*2009
İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI
K Ardiç, S POLATCI
Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 137-154, 2007
382007
The impact of age on the job satisfaction of Turkish academicians
T Baş, K Ardıç
GÜİİ BF Dergisi 2, 89-102, 2002
36*2002
Akademik kurumlarda örgüt sağlığı ve örgüt sağlığını etkileyen değişkenlerin analizi
S Polatçı, K Ardıç, A Kaya
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 15 (2), 145-161, 2008
302008
Reklamlarda Vurgulanan Ürün ve Hizmet Kalite Boyutlarının Belirlenmesi ve Bir Uygulama
K Ardıç, A Güler
Pazarlama Dünyası Dergisi 4, 46, 2000
292000
The relationships between OHS prevention costs, safety performance, employee satisfaction and accident costs
M Bayram, MC Ünğan, K Ardıç
International journal of occupational safety and ergonomics 23 (2), 285-296, 2017
262017
Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.
S POLATCI, K ARDIÇ, G Türkan
Journal of Management & Economics 21 (2), 2014
252014
Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi
O Uslu, K Ardıç
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 15 (2), 313-338, 2013
252013
Karanlık üçlü'nün (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) iş tatminine etkisinin incelenmesi
E Özsoy, K Ardiç
Yonetim ve Ekonomi 24 (2), 391, 2017
212017
Tükenmişlik sendromu ve demografik özelliklerin tükenmişlik üzerine etkisi: Tokat orta öğretim kurumlarında bir analiz
S Polatçı, K Ardıç, ZD Tınaz
Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7, 1-22, 2007
182007
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTA İKEN İŞE GELME (PRESENTEİZM) DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMALAT SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
S Ulu, M Özdevecioğlu, K Ardıç
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-181, 2016
152016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20