AŞKIN KESER
AŞKIN KESER
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Profesörü
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The attractive female body weight and female body dissatisfaction in 26 countries across 10 world regions: Results of the International Body Project I
V Swami, DA Frederick, T Aavik, L Alcalay, J Allik, D Anderson, ...
Personality and social psychology bulletin 36 (3), 309-325, 2010
6682010
İş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama
A Keser
Çalışma ve Toplum 4 (1), 77-95, 2005
3262005
ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON
A KESER
UMUTTEPE YAYINEVİ, 2019
275*2019
Çalışma Psikolojisi
A Keser, B Güler
Çalışma Psikolojisi, 2016
229*2016
Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması
A Keser
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006
1762006
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje, 2001
802001
Security in a sea of insecurity: job security and intention to stay among service sector employees in Turkey
IU Zeytinoglu, A Keser, G Yılmaz, K Inelmen, A Özsoy, D Uygur
The International Journal of Human Resource Management 23 (13), 2809-2823, 2012
552012
ÇALIŞMA YAŞAMI İLE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNE TEORİK BAKIŞ
A Keser
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 55 (1), 897-913, 2005
552005
İŞE BAĞLI GERGİNLİK İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE DUYGUSAL TÜKENMENİN ARACI ROLÜ
S YÜRÜR, A KESER
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (4), 165-193, 2010
532010
Konaklama işletmelerinde çalışan sendika üyelerinin iş ve yaşam doyumunu belirlemeye yönelik bir alan araştırması
G YILMAZ, A Keser, S Yorgun
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 6 (1), 87-107, 2010
492010
İşsizliğin çalışan birey üzerindeki etkisi: İşsizlik kaygısı
S Aytaç, A Keser
iş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 4 (2), 2002
472002
The relationship between job and life satisfaction in automobile sector employees in Bursa-Turkey
A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 7 (2), 52-63, 2005
432005
Job satisfaction, flexible employment and job security among Turkish service sector workers
IU Zeytinoglu, G Yılmaz, A Keser, K Inelmen, D Uygur, A Özsoy
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 123-144, 2013
412013
İş yaşamında yalnızlık algısının örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi ve öğretmenler üzerinde bir araştırma
A Keser, M Karaduman
HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 3 (7), 178-197, 2014
372014
Değişen Yönleriyle Personel Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetimi
A Keser
İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 4 (1), 2002
362002
Çalışmanın anlamı, insan yaşamındaki yeri ve yaşam doyumu üzerine bir uygulama
A Keser
Uludağ Üniversitesi, 2003
352003
Öğrenilmiş güçlülük: Öğretmenler üzerinde bir uygulama
S Yürür, A Keser
Çalışma İlişkileri Dergisi 1 (1), 59-70, 2010
322010
İŞTE MUTLULUK ARAŞTIRMASI
A Keser
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 14 (1), 43-57, 2018
252018
Çalışmanın değişen anlamı ve çalışmaya ilişkin yeni trendler
A Keser
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2005
24*2005
Çalışma-Birey İlişkisi ve Çalışmanın Bireyin Yaşamında Yeri
A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 6 (2), 2004
232004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20