Follow
MEHMET ALİ ZENGİN
Title
Cited by
Cited by
Year
Gıda, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde marka, mağaza ve fiyat etkilerinin İç Anadolu ve Marmara bölgeleri açısından …
MA Zengin
Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
102009
Türkiye İnşaat Sektörü İş Kazalarının İstatistiksel Analizi, 2011-2020
MA Zengin
International Journal of Engineering Research and Development 14 (2), 492-501, 2022
52022
Evaluation of employee postures in building construction with different ergonomic risk assessment methods
M Zengin, Ö Asal
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 35 (3), 2020
52020
TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞ KAZALARININ EĞİLİM VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ, 2011-2020
MA ZENGİN, M SEKMEN
Tekstil ve Mühendis 30 (129), 61-70, 2023
42023
Bina inşaatındaki çalışan duruşlarının farklı ergonomik risk değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmesi
MA Zengin, A Ömer
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 35 (3), 1615-1630, 2020
32020
Türkiye madencilik sektörü iş kazalarının analizi ve gelecek perspektifleri
M SEKMEN, MA ZENGİN
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 35 (2 …, 2023
12023
TURİZM SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ (ANALYSIS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN TOURISM SECTOR AND FUTURE PERSPECTIVES)
MA ZENGİN, M SEKMEN, M TEKBALKAN
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 6 (4), 1746-1758, 2023
2023
Endüstriyel pazarlarda üretici ile tedarikçi arasındaki ortak değer yaratma, bağlılık, güven ve sürdürülebilir rekabet avantajı ilişkilerinin incelenmesi
MA ZENGİN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
2023
TRENDS AND FUTURE PERSPECTIVES OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE TURKISH TEXTILE INDUSTRY BETWEEN 2011-2020
MA ZENGİN, M SEKMEN
2023 (Volume: 30) 129, 2023
2023
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okudukları Üniversite ve Bölüm Tercihlerinin Planlı Davranış Teorisi Bağlamında İncelenmesi
ZMA TEKBALKAN Murat
Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences 5 (12), 1714-1732, 2022
2022
İ̇ş Sağliği ve Güvenli̇ği̇ Programi Öğrenci̇leri̇ni̇n Güvenli̇k Algilarina Veri̇len Eği̇ti̇mi̇n Etki̇si̇ni̇n Araştirilmasi
TM ZENGİN Mehmet Ali, SEKMEN Mustafa
the Journal of Academic Social Sciences 10 (129), 267-280, 2022
2022
Türkiye’de İmalat Sanayinde Meydana Gelen İş Kazalarının İstatistiksel Analizi
ZMA SEKMEN Mustafa
7. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, 521-532, 2022
2022
Çalışan Duruşlarının Reba Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemi İle Analizi
M Zengin, Ö Asal
Gece Kitaplığı, 2021
2021
İnşaat Çalışmalarında Kas-İskelet Sistemi Yakınmalarına Neden Olan Duruşların Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi İle Analizi
M Zengin, Ö Asal
İKSAD, 2021
2021
ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA MARKA KİŞİLİĞİ VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
MK YILMAZ, E Miraç, MA ZENGİN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 181-196, 2017
2017
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİK ALGILARINA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Öz
ÖGDMA ZENGİN, ÖÜM SEKMEN, ÖGM TEKBALKAN
Çalışma duruşları değerlendirme yöntemlerinin istatistiksel açıdan karşılaştırılması: İnşaat sektöründe bir uygulama
MA Zengin
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI
ÖGDMA ZENGİN
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD) İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
ÖGMA ZENGİN
RİSK YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE METODOLOJİLERİ
ÖGMA ZENGİN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20