Prof. Dr. Nuray Girginer
Prof. Dr. Nuray Girginer
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator: The Turkey model
K Yenilmez, N Girginer, O Uzun
International Mathematical Forum 2 (41), 1997-2021, 2007
602007
TÜRKİYE’DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
N Uçkun, N GİRGİNER
Akdeniz İİBF Dergisi 11 (21), 46-66, 2011
572011
İşletmecilik eğitimi alan lisans öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİ BF işletme bölümü öğrencilerine yönelik bir uygulama, 3
N Girginer, N Uçkun
Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-26, 2004
452004
Tramvay yolcu memnuniyetinin lojistik regresyon analiziyle ölçülmesi: Estram örneği
N Girginer, B Cankuş
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
432008
Efficiency analysis of surgical services by combined use of data envelopment analysis and gray relational analysis
N Girginer, T Köse, N Uçkun
Journal of medical systems 39 (5), 56, 2015
322015
İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE 0-1 HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI
N Girginer, Z Kaygısız, N GİRGİNER, Z KAYGISIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 211-233, 2009
302009
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
N Girginer, AE Çelik, N Uçkun
Anadolu University Journal of Social Sciences 8 (1), 2008
292008
Ticari kredi taleplerinin değerlendirmesine çok kriterli yaklaşım: özel ve devlet bankası karşılaştırması
N Girginer
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 132-142, 2008
272008
Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile istatistiğe yönelik tutumlarda üniversite öğrencileri arasındaki bireysel farklılıkların incelenmesi
N Girginer, AGZ KAYGISIZ, AGA YALAMA
Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, 29-40, 2007
222007
Uzaktan eğitimde teknoloji ve etkinlik
AE ÖZKUL, N GİRGİNER
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001
212001
Veri zarflama analizi ve kümeleme analizi ile Türkiye sigortacılık sektöründeki firmaların performanslarının karşılaştırılması
N Girginer, A Yalam, Z Kaygisiz
Iktisat Isletme ve Finans 22 (261), 100-113, 2007
172007
SPOR TESİSLERİNDE KUYRUK PROBLEMİNE YÖNELİK BİR BENZETİM UYGULAMASI
N GİRGİNER, B ŞAHİN
Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 13-30, 2007
162007
Uzaktan eğitimde teknoloji seçimi
N Girginer, AE Özkul
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (3), 155-164, 2004
162004
Uzaktan eğitime geçiş için kurumsal yapılanma
N Girginer
Uluslar arası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu Program ve Bildiri …, 2002
162002
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ
K Yenilmez, N Girginer, Ö Uzun
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
142004
The financial performance of the commercial banks in crisis period: evidence from Turkey as an emerging market
N Girginer, N Uçkun
European Journal of Business and Management 4 (19), 19-36, 2012
132012
Evaluation of banks' commercial credit applications using the Analytic Hierarchy Process and Grey Relational Analysis: A comparison between public and private banks
ZK Ertuğ, N Girginer
South African Journal of Economic and Management Sciences 18 (3), 308-324, 2015
112015
A multi criteria approach for statistical software selection in education
ZK ERTUĞ, N Girginer
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 129-143, 2014
112014
Kredi kartı tutum ölçeği üzerine bir yapısal eşitlik modeli uygulaması
N Girginer, AE Çelik, N Uçkun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (1), 17-30, 2011
112011
Uzaktan eğitim kararlarında teknoloji, maliyet, etkinlik boyutları ve uzaktan eğitime geçiş için kavramsal bir model önerisi
N Girginer
Anadolu Üniversitesi, 2001
112001
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20