Prof. Dr. Nuray Girginer
Prof. Dr. Nuray Girginer
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mathematics anxiety and attitude level of students of the faculty of economics and business administrator: The Turkey model
K Yenilmez, N Girginer, O Uzun
International Mathematical Forum 2 (41), 1997-2021, 2007
622007
TÜRKİYE’DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
N Uçkun, N GİRGİNER
Akdeniz İİBF Dergisi 11 (21), 46-66, 2011
572011
Tramvay yolcu memnuniyetinin lojistik regresyon analiziyle ölçülmesi: Estram örneği
N Girginer, B Cankuş
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
462008
İşletmecilik eğitimi alan lisans öğrencilerinin girişimciliğe bakış açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİ BF işletme bölümü öğrencilerine yönelik bir uygulama, 3
N Girginer, N Uçkun
Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 25-26, 2004
462004
Efficiency analysis of surgical services by combined use of data envelopment analysis and gray relational analysis
N Girginer, T Köse, N Uçkun
Journal of medical systems 39 (5), 1-9, 2015
342015
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KREDİ KARTI KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA.
N Girginer, AE Çelik, N Uçkun
Anadolu University Journal of Social Sciences 8 (1), 2008
312008
Ticari kredi taleplerinin değerlendirmesine çok kriterli yaklaşım: özel ve devlet bankası karşılaştırması
N Girginer
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 132-142, 2008
282008
İSTATİSTİKSEL YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE 0-1 HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI
N Girginer, Z Kaygısız, N GİRGİNER, Z KAYGISIZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 211-233, 2009
272009
Uzaktan eğitimde teknoloji ve etkinlik
AE ÖZKUL, N GİRGİNER
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001
252001
Doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile istatistiğe yönelik tutumlarda üniversite öğrencileri arasındaki bireysel farklılıkların incelenmesi
N Girginer, AGZ KAYGISIZ, AGA YALAMA
Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, 29-40, 2007
212007
SPOR TESİSLERİNDE KUYRUK PROBLEMİNE YÖNELİK BİR BENZETİM UYGULAMASI
N GİRGİNER, B ŞAHİN
Spor Bilimleri Dergisi 18 (1), 13-30, 2007
192007
Uzaktan eğitimde teknoloji seçimi
N Girginer, AE Özkul
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (3), 155-164, 2004
182004
Veri zarflama analizi ve kümeleme analizi ile Türkiye sigortacılık sektöründeki firmaların performanslarının karşılaştırılması
N Girginer, A Yalam, Z Kaygisiz
Iktisat Isletme ve Finans 22 (261), 100-113, 2007
162007
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ
K Yenilmez, N Girginer, Ö Uzun
Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2004
152004
Uzaktan eğitime geçiş için kurumsal yapılanma
N Girginer
Open and Distance Education Symposium.(On-line) http://aof20. anadolu. edu …, 2002
152002
The financial performance of the commercial banks in crisis period: evidence from Turkey as an emerging market
N Girginer, N Uçkun
European Journal of Business and Management 4 (19), 19-36, 2012
132012
Evaluation of banks' commercial credit applications using the Analytic Hierarchy Process and Grey Relational Analysis: A comparison between public and private banks
ZK Ertuğ, N Girginer
South African Journal of Economic and Management Sciences 18 (3), 308-324, 2015
122015
Girişimciliği etkileyen faktörler: Eskişehir organize sanayi bölgesindeki metal sektörü girişimcilerine yönelik bir uygulama
N Uçkun, N Girginer
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 1 (1), 97-112, 2012
122012
Uzaktan eğitim kararlarında teknoloji, maliyet, etkinlik boyutları ve uzaktan eğitime geçiş için kavramsal bir model önerisi
N Girginer
Anadolu Üniversitesi, 2001
122001
The export efficiency of Turkish textile and apparel firms: an investigation employing data envelopment analysis (dea) and analytic hierarchy process (ahp) methods
O Öztürk, N Girginer
Tekstil ve Konfeksiyon 25 (1), 10-23, 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20