Follow
Halil Cem Sayın
Halil Cem Sayın
Other namesCem Sayın, H. Cem Sayın, Cem Sayin
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of personal values on auditor’s ethical decisions: A comparison of Pakistani and Turkish professional auditors
S Karacaer, R Gohar, M Aygün, C Sayin
Journal of Business Ethics 88, 53-64, 2009
1192009
The effect of R&D expenditure (investments) on firm value: Case of Istanbul stock exchange
P Başgoze, C Sayin
Journal of Business Economics and Finance 2 (3), 5-12, 2013
612013
Yönetim Kurulu Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü ile Firma Performansı Arasındaki İlişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme
M Aygün, S İç, C Sayın
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 77-92, 2011
302011
Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesi: Borsa İstanbul ŞirketleriÜzerine Bir İnceleme
M Aygün, HC Sayin
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51-58, 2016
172016
Ekonomik Kalkınma ve Büyüme için Bir Fırsat Olarak Kadın Girişimciler
HC Sayın, BZ Ergin
GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics 1 (1), 15-29, 2018
112018
Yönetim Kurulu ve Kar Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
M AYGÜN, HC SAYIN, AÖ AKÇAY
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 16 (4), 55-75, 2014
102014
Değer Hisse Senetleri ve Büyüme Hisse Senetlerinin Tahakkuk Uygulamaları Açısından Farklılıkları
S Karacaer, HC Sayın
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (3), 39-64, 2014
5*2014
SERMAYE YAPISI KARARLARI VE FİNANSAL BAŞARISIZLIK İLİŞKİSİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME
HC Sayın
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 134-161, 2022
42022
Göçmenler için Barınma, İstihdam ve Mekânsal Çözümleri Kapsayan Bir Yerleşim Modeli Önerisi (A Settlement Model Proposal Including Shelter, Employment and Spatial Solutions for …
HC Sayın, SN Çabuk, VC Özgüler, A Akşit, A Çabuk
The Journal of Academic Social Science Studies 65, 351-368, 2018
32018
Sahiplik Yapısının Kâr Düzleştirme Uygulamaları Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması
AÖ Akçay, HC Sayın, GS Örgün
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 7 (1), 238-256, 2022
22022
Yatırım Harcamaları ve Finansal Esneklik İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
AÖ Akçay, HC Sayın
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1), 846-864, 2022
12022
Muhasebe Mesleğini Seçmeme Niyetini Etkileyen Faktörlerin Mantıksal Eylem Teorisi Perspektifinde İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
HC SAYIN, AÖ AKÇAY, GS ÖRGÜN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (2), 989-1009, 2022
12022
Kriz Döneminde Otel İşletmeciliği Alanında Pazarlama, Finansman ve Maliyet Odaklı Eylemler
T Sığındı, HC Sayın
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (1), 593-609, 2021
12021
International Stock Investment Portfolio Management Strategies for Emerging Economies
HC Sayin, S Çakan
Banking, Finance, and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, and …, 2015
12015
Firma Yönetim Kurulu Cinsiyet Çeşitliliğinin Temsil Maliyetleri Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
AÖ Akçay, GS Örgün, HC Sayın
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37-58, 2022
2022
Ertelenmiş gelirlerdeki değişimlerin gelecekteki finansal performansa etkileri: Borsa İstanbul'dan kanıtlar
HC Sayın, AÖ Akçay, GS Örgün
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2022
2022
Genel Müdürün Öğrenim Düzeyi ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir İnceleme
G 8. Sevimli Örgün, HC Sayın, A Öztürkçü Akçay, M Aygün
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57 (3), 1765-1780, 2022
2022
Kendini Örgütleyen Haritalar Algoritması Yöntemiyle Türkiye Dokuma Sektörünün Analizi: BİST Şirketleri Üzerine Bir Uygulama
A Yakar, HC SAYIN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 39 (3 …, 2021
2021
GÖÇMENLER İÇİN BARINMA, İSTİHDAM VE MEKÂNSAL ÇÖZÜMLERİ KAPSAYAN BİR YERLEŞİM MODELİ ÖNERİSİ
HC SAYIN, SNÇVC ÖZGÜLER, AAA ÇABUK
The Journal of Academic Social Science Studies 1 (65), 351-368, 2019
2019
Kendini örgütleyen haritalar algoritması yöntemiyle Türkiye dokuma sektörünün analizi: bist şirketleri üzerine bir uygulama
HC Sayın, A Yakar
Tez (yüksek lisans)-Anadolu Üniversitesi, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20