Follow
Abdulkerim Eroğlu
Abdulkerim Eroğlu
Unknown affiliation
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergileme Kapasitesini Belirleyen Faktörler Ve Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Gelirlerine Etkisi
A Eroğlu
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (5), 56-69, 2018
202018
Yoksulluğu önlemeye yönelik sosyal bütçe uygulamaları ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
K Tüğen, A Eroğlu
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 31-46, 2017
122017
Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
H Egeli, A EROĞLU
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2016
7*2016
Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi
A EROĞLU, H EGELİ
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 69-80, 2018
42018
Uluslararası Vergi Rekabeti ve Türkiye'nin Bulunduğu Konum
Ö Çalcalı, A Eroğlu
Vergi Sorunları Dergisi, 46-61, 2019
32019
Türkiye'de Yoksulluk Sorununun Azaltılması Açısından Sosyal Bütçenin Rolü ve Önemi
A Eroğlu
DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
Kamu Mali Denetiminin Dijitalleşmesi: Blokzincir Teknolojisinin İncelenmesi
A Eroğlu
Alanya Akademik Bakış Dergisi 7 (1), 187-207, 2023
22023
Yüksek Denetim Sürecinin Güçlendirilmesi: Katılımcılık Esaslı Denetim
A Eroğlu
Sayıştay Dergisi 34 (128), 9-42, 2023
12023
Merkezi Olmayan Finansal Araçlar (De-Fi) ve Vergilendirilmesi
A Eroğlu, A Özen
Vergi Sorunları Dergisi, 2022
12022
İyi uygulamalar çerçevesinde bütçe ilkeleri ve örnek ülke incelemeleri
A EROĞLU, H EGELİ
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 73-97, 2020
12020
OECD Ülkelerinde Yolsuzluk ve Belirleyicilerinin Hiyerarşik Kümeleme ile Analizi
A Eroğlu, A Özen
Sosyoekonomi 31 (57), 331-355, 2023
2023
Transfer Fiyatlandırmasıyla Mücadelede Blokzincir Teknolojisinin Kullanımı
A Eroğlu
Dijital Dönüşüm ve Değişen Uygulamalar, 261-276, 2023
2023
Hazine-Merkez Bankası İlişkileri ve Merkez Bankasının Bağımsızlığı
H Egeli, A Eroğlu
Teoride ve Uygulamada Hazine (2B), 185-220, 2023
2023
Mali Kural Uygulamaları ve Hazine İlişkisi
K Tüğen, A Günay Bekar, A Eroğlu
Teoride ve Uygulamada Hazine (2B), 221-240, 2023
2023
Devlet Borçlanmasında Sağlanan Menfaatle ve Garantiler
A Eroğlu
Devlet Borçları (2B), 108-128, 2023
2023
Çevresel Bir Önlem Olarak Geri Dönüşümün Vergilendirilmesi
A Eroğlu
Vergi Sorunları Dergisi, 90-102, 2023
2023
Siyasanın Önemli Bir Çıkmazı: Yasama - Yürütme Münasebeti ve Bütçenin Nihai Aşamada Tasdiki
A Eroğlu
Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve …, 2022
2022
Merkezi Düzeyde Planlama ve Bütçeleme İlişkisinin Sağlanması: Çin Tecrübesinin Tahlili
A Eroğlu
Sayıştay Dergisi, 131-160, 2022
2022
Vergi İsyanı: Toplumsal Tepkilerin İktidar Kudretini Sınırlandırması
A Eroğlu, Ö Saraç
Psikolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Vergilendirme, 163-194, 2022
2022
Is Possible Budgeting without Planning? A Recent Review of Turkey
A Eroğlu
9. International GAP Summit Scientific Research Congress, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20