Follow
Abdulkerim Eroğlu
Abdulkerim Eroğlu
Unknown affiliation
Verified email at erdogan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
VERGİLEME KAPASİTESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİNE ETKİSİ
A Eroğlu
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 3 (5), 56-69, 2018
152018
Yoksulluğu önlemeye yönelik sosyal bütçe uygulamaları ve Türkiye açısından değerlendirilmesi
K Tüğen, A Eroğlu
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 31-46, 2017
72017
Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi
H Egeli, A EROĞLU
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2016
4*2016
Günah Vergilerinin Şiddet Olayları Üzerindeki Etkisi
A EROĞLU, H EGELİ
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (1), 69-80, 2018
12018
Siyasanın Önemli Bir Çıkmazı: Yasama - Yürütme Münasebeti ve Bütçenin Nihai Aşamada Tasdiki
A Eroğlu
Anayasal Tasarımda Reform: Yasama, Yürütme ve Yargının Oluşumu ve …, 2022
2022
Merkezi Olmayan Finansal Araçlar (De-Fi) ve Vergilendirilmesi
A Eroğlu, A Özen
Vergi Sorunları Dergisi, 2022
2022
Merkezi Düzeyde Planlama ve Bütçeleme İlişkisinin Sağlanması: Çin Tecrübesinin Tahlili
A Eroğlu
Sayıştay Dergisi, 131-160, 2022
2022
Is Possible Budgeting without Planning? A Recent Review of Turkey
A Eroğlu
9. International GAP Summit Scientific Research Congress, 2022
2022
Evaluation of Power of the Purse in Legislative Body in Turkey
A Eroğlu
9. International GAP Summit Scientific Research Congress, 2022
2022
On Altıncı Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar - II
A Eroğlu
İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları, 107-123, 2022
2022
Kripto Paraların Vergilendirilmesi: Mevcut Uygulamalar Çerçevesinde Bir Değerlendirme
A Eroğlu
Vergi Dünyası, 35-47, 2022
2022
Osmanlı Devleti'nde Bütçe ve Bütçe Giderlerini Belirleyen Faktörler: Tanzimat Sonrası Dönem
AE Haluk Egeli
Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, 237-257, 2021
2021
Krizler Bütçe Hakkına Zarar Verir Mi? Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme
A Eroğlu
Sosyal Bilimlerde Güncel Konulara Teorik Politik ve Ampirik Yaklaşımlar, 165-186, 2021
2021
Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Vergi Uygulamaları: Seçilmiş Ülke Örnekleri
A Eroğlu
Vergi Sorunları Dergisi, 65-98, 2021
2021
Ability to Pay Principle: Assessments on Classification of Taxes
A Eroğlu
7th International Conference on Social Sciences & Humanities, 2021
2021
Tax and Principle of Equality: Implied Agreement Between Government and People
A Eroğlu
International Gobeklitepe Social and Human Sciences Congress - III, 2021
2021
Effects of Internet Technology on The Power of The Purse
A Eroğlu
Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies - VI, 2021
2021
Osmanlı Devleti'nin Tanzimat Öncesi Bütçeleri
A Eroğlu
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni …, 2021
2021
Osmanlı Devleti'nin Mali Tutsaklığı: Dış Borçlar
A Eroğlu
İşletme ve İktisadi Bilimler Araştırmaları, 172-187, 2021
2021
Makro Bütçeleme Örneği Olarak Orta Vadeli Tahmin Yöntemi: Hong Kong Örneği
A Eroğlu
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, 71-89, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20