Takip et
Kumru TÜRKÖZ
Kumru TÜRKÖZ
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
11. Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Türkiye Ekonomisi İçin Geçerliliği
İ Erdoğan, K Türköz, MŞ Görüş
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
462015
Türkiye’de CO2 Salınımları EnerjiTüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
H Çetintaş, İM Bicil, K Türköz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 57-67, 2016
302016
Olivera-Tanzi ve Patinkin etkilerinin Türkiye’de geçerliliğinin incelenmesi
ÖF Biçen, MŞ Görüş, K Türköz
Maliye Dergisi 168, 170-185, 2015
222015
Türkiye'de petrol talebinin fiyat ve gelir esneklikleri: ARDL sinir testi ve nedensellik analizi
MŞ Görüş, K Türköz
172016
İklim Değişikliği İle Mücadelede Karbon Piyasalarinin Rolü
H Çetintaş, K Türköz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (37), 147-168, 2017
152017
Türkiye’de enerji üretiminde fosil yakıt kullanımı ve CO2 emisyonu ilişkisi: Bir senaryo analizi
H Çetintaş, İM Bicil, K Türköz
EconWorld Working Paper Series, 2017
62017
Validity of environmental Kuznets curve hypothesis for the Turkish economy
I Erdoğan, K Türköz, MŞ Görüş
Dumlupınar University Journal of Social Sciences 44, 113-123, 2015
62015
Energy R&D trends and sustainable energy strategies in IEA countries: efficiency, dependency, and environmental dynamics
İM Bicil, A Erkul, K Türköz
Environmental Science and Pollution Research 29 (40), 60012-60023, 2022
52022
Türkiye’de sektör ve kaynak bazlı enerji kullanımları yakınsıyor mu? Panel TAR ve çoklu kırılmalı birim kök bulguları
K Türköz, U Utkulu
Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi 6 (1), 254-274, 2021
42021
Yenilenebilir enerji arzının modellenmesi: Türkiye için sektörel bir analiz
K Türköz
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2020
42020
Doğrudan Yabancı Yatırımların Yenilenebilir ve Fosil Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkileri: Türkiye için Saklı Eşbütünleşme Analizi Bulguları
K Türköz
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 18 (69), 1-18, 2023
32023
Türkiye'de CO2 salınımları ve ekonomik büyüme ilişkisi
K Türköz
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
TÜRKİYE’DE SEKTÖR-KAYNAK BAZINDA ENERJİ YAPISININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE ANALİZİ
K Türköz, U Utkulu
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (43), 141-157, 2020
22020
Are European Union countries efficient or inefficient in energy use?
İM Bicil, K Türköz
Univ Alexandru Ioan Cuza, 2021
12021
Türkiye’de sektörel enerji kullanımındaki değişimlerin itici güçleri: Ayrıştırma analizi
K Türköz
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2), 1038-1052, 2021
12021
Türki̇ye’de Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k İle İşsi̇zli̇k Arasindaki̇ Nedenselli̇k İlişkisi
H Çetintaş, İM Bicil, K Türköz
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 13 (2), 124-134, 2018
12018
Türkiye’de Kaynaklara göre Enerji Tüketimi ve Ekonomik Küreselleşme Yeşil Büyümeyi Destekliyor Mu? Son 50 Yıldan Ampirik Bulgular
K Türköz
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (Özel Sayı), 157-170, 2023
2023
Türkiye’de petrol fiyatları, petrol tüketimi ve çevresel bozulma arasındaki asimetrik nedensel ilişkiler
K Türköz
Pamukkale Üniversitesi, 2022
2022
TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI, PETROL TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL BOZULMA ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSEL İLİŞKİLER
K Türköz
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 241-253, 2022
2022
Türkiye’de doğrudan yabanci yatirim girişlerinin ekolojik ayak izi ve alt bileşenleri üzerine etkileri
K Türköz
ULUSLARARASI KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ: INTERNATIONAL GLOBAL …, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20