Canan ÇETİN
Canan ÇETİN
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi
C Çetin, HB Akın, E Vedat
Beta Yayıncılık, 1998
114*1998
Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi
C Çetin
Der Yayınları, 1996
901996
Toplam Kalite Yönetimi
Ç Çetin, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2017
89*2017
Toplam Kalite Yönetimi
C Çetin
Örgütte Kişisel Gelişim, 2002
89*2002
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Elmalı, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2017
332017
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2015
332015
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2014
332014
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan
Beta Yayıncılık, 2014
332014
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan
Beta Yayıncılık, 2013
332013
Lise Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma
S Tunacan, C Çetin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009
222009
X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma
C ÇETİN, S KARALAR
Journal of Administrative Sciences/Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (28), 2016
192016
Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü
E Dinç Özcan, P Vardarlıer, M Erdilek Karabay, G Konakay, C Çetin
Öneri Dergisi 10 (37), 1-13, 2012
162012
Örgütsel sinizmin kuşaklar bazında değerlendirilmesi: Kuşaklara göre örgütsel sinizmin hedefinde ne var
Y Torun, C Çetin
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 137-146, 2015
142015
Stratejik Düşünce ve Kurumsal Girişimcilik
C Çetin, A Özdemirci, E Taşkıran
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2012
122012
Performans değerlendirme sistemine ilişkin örgütsel adalet algısının sistemden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Ö Tan, C Çetin
Öneri Dergisi, 2011
122011
İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi
C Çetin
Beta Yayıncılık, 1999
11*1999
Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması
C Çetin
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2009
102009
Meslek Yüksekokulları İçin Temel İşletmeciliğe Giriş
C Çetin
Beta Yayıncılık, 2015
9*2015
Müzakere Teknikleri
C Çetin, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2014
9*2014
Meslek Yüksekokulları İçin Temel İşletmeciliğe Giriş
C Çetin
Beta Yayıncılık, 2014
9*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20