Canan ÇETİN
Canan ÇETİN
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Toplam Kalite Yönetimi
Ç Çetin, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2017
88*2017
Toplam Kalite Yönetimi
C Çetin
Örgütte Kişisel Gelişim, 2002
88*2002
Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi
C Çetin
Der Yayınları, 1996
781996
Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi
C Çetin, HB Akın, E Vedat
Beta Yayıncılık, 1998
771998
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Elmalı, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2017
322017
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2015
322015
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2014
322014
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan
Beta Yayıncılık, 2014
322014
İnsan Kaynakları Yönetimi
C Çetin, E Dinç Özcan
Beta Yayıncılık, 2013
322013
Lise Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma
S Tunacan, C Çetin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2009
212009
X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma
C ÇETİN, S KARALAR
Journal of Administrative Sciences/Yönetim Bilimleri Dergisi 14 (28), 2016
162016
Performans değerlendirme sistemine ilişkin örgütsel adalet algısının sistemden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Ö Tan, C Çetin
Öneri Dergisi, 2011
142011
Örgütsel sinizmin kuşaklar bazında değerlendirilmesi: Kuşaklara göre örgütsel sinizmin hedefinde ne var
Y Torun, C Çetin
İş ve İnsan Dergisi 2 (2), 137-146, 2015
122015
Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması
C Çetin
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2009
112009
Müzakere Teknikleri
C Çetin, ML Arslan
Beta Yayıncılık, 2014
10*2014
Müzakere Teknikleri
C Çetin
Beta Yayıncılık, 2013
10*2013
Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Güvenin Rolü
E Dinç Özcan, P Vardarlıer, M Erdilek Karabay, G Konakay, C Çetin
Öneri Dergisi 10 (37), 1-13, 2012
102012
Stratejik Düşünce ve Kurumsal Girişimcilik
C Çetin, A Özdemirci, E Taşkıran
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2012
102012
Temel İşletmeciliğe Giriş
C Çetin
Beta Yayıncılık, 2012
102012
İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi
C Çetin
Beta Yayıncılık, 1999
9*1999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20