Nuran Yıldırım
Nuran Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik Profesörü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
bezmialem.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları
N Yıldırım
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi 5, 1,318-38, 1985
271985
İstanbul Darülaceze müessesesi tarihi
N Yıldırım
Darülaceze Vakfı, 1996
221996
İstanbul’un sağlık tarihi
N Yıldırım
İstanbul: İstanbul, 55-10, 2010
172010
İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi
N Yildirim
Darülaceze Vakfı, İstanbul, 1996
141996
İstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi
N Yildirim
Darülaceze Vakfı, İstanbul, 1996
141996
XV. yüzyıla ait anonim bir cerrahnâme, cerrahi yöntemlerin kullanıldığı fasıllar, tıbbi terminoloji ile bitki, drog ve madde isimleri
N Yıldırım
Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2005, 10-11, 2004
132004
Savaşlardan modern hastanelere Türkiye’de hemşirelik tarihi
N Yıldırım
İstanbul: Vehbi Koç Vakfı 1, 309-318, 2014
112014
bilinmeyen bir özeti: fi nebzeti’n min el-cerrâhîn
YNA Cerrâhîn’in
Tıp Tarihi Araştırmaları 1, 100-4, 1986
111986
İstanbul’da Sağır-Dilsiz ve Âmâların Eğitimi
N Yıldırım
İstanbul Armağanı, 305-330, 1997
81997
XV. yüzyıla ait Türkçe bir cerrahname
N Yıldırım
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 46, 227-46, 1983
81983
Cahillikler Kitabı
J Lloyd, J Mitchinson
Evrensel, 2015
72015
Surların öte yanı: Zeytinburnu
B Evren, A Çeker
Zeytinburnu Belediyesi, 2003
62003
Dârülfünûn-ı Osmanî Tıp Fakültesi Eczacı Mektebi Öğrencilerine Ait Kabulnâmeler ve Şehâdetnâmeler
N Yıldırım
II. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 239-279, 1999
61999
Dünya’da ve Türkiye’de ilk kadın hekimler ve kadınların hekim olma mücadelesi
N Yıldırım
Toplumsal Tarih 147, 50-57, 2006
52006
Alâ’im-i Cerrâhîn’de (1505) frengi
N Yıldırım
Tıp Fakültesi Mecmuası 54, 353-360, 1991
51991
Alâim-i Cerrâhîn üzerine bazı yeni bilgiler. I
N Yıldırım
Uluslararası Türk-İslam bilim ve teknoloji tarihi kongresi, İTÜ, 14-18, 1981
51981
14. yüzyıldan Cumhuriyet'e hastalıklar, hastaneler, kurumlar: saǧlık tarihi yazıları
N Yıldırım
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014
42014
A History of Healthcare in İstanbul
N Yıldırım
Düzey Matbaacılık, İstanbul, 70-77, 2010
42010
A History of Healthcare in Istanbul
N Yildirim
Düzey Matbaacılık, İstanbul, 2010
42010
Osmanlı Coğrafyasında Karantina Uygulamalarına İsyanlar ‘Karantina İstemezük!’
N Yıldırım
Toplumsal Tarih 150, 19, 2006
42006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20