Nuran Yıldırım
Nuran Yıldırım
Tıp Tarihi ve Etik Profesörü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
Verified email at bezmialem.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e koruyucu sağlık uygulamaları
N Yıldırım
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi 5, 1320-1338, 1985
661985
İstanbul’un Sağlık Tarihi
N Yıldırım
İstanbul: İstanbul, 55-10, 2010
532010
İstanbul’un Sağlık Tarihi
N Yıldırım
İstanbul: İstanbul, 55-10, 2010
532010
İstanbul Darülaceze müessesesi tarihi
N Yıldırım
Darülaceze Vakfı, 1996
421996
İstanbul Darülaceze müessesesi tarihi
N Yıldırım
Darülaceze Vakfı, 1996
421996
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları
N Yildirim
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi 5, 1332, 1985
321985
Savaşlardan modern hastanelere Türkiye’de hemşirelik tarihi
N Yıldırım
İstanbul: Vehbi Koç Vakfı 1, 309-318, 2014
292014
Osmanlı Coğrafyasında Karantina Uygulamalarına İsyanlar Karantina İstemezük
N Yıldırım
Toplumsal Tarih 150, 18-27, 2006
292006
A history of healthcare in Istanbul: health organizations, epidemics, infections and disease control, preventive health institutions, hospitals, medical education
N Yıldırım
İstanbul Üniversitesi, 2010
282010
Hastane tarihimizde bir kutup yıldızı: Hamidiye Etfal Hastanesi
N Yıldırım, ŞE Hastanesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010
21*2010
İstanbul Darülaceze müessesesi tarihi
N Yîldîrîm
Darülaceze Vakfı, İstanbul, 1996
211996
Surların öte yanı Zeytinburnu
B Evren
Zeytinburnu Belediyesi, 2003
172003
İstanbul’da Sağır-Dilsiz ve Âmâların Eğitimi
N Yıldırım
İstanbul Armağanı, 305-330, 1997
151997
Cahillikler kitabı
J Lloyd, J Mitchinson
Evrensel, 2015
142015
14. yüzyıldan Cumhuriyet'e hastalıklar, hastaneler, kurumlar: saǧlık tarihi yazıları
N Yıldırım
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014
132014
XV. yüzyıla ait anonim bir cerrahnâme, cerrahi yöntemlerin kullanıldığı fasıllar, tıbbi terminoloji ile bitki, drog ve madde isimleri
N Yıldırım
Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2005, 10-11, 2004
132004
Alâim-i Cerrâhîn'in Bilinmeyen Bir Ozeti
N Yildirim
Tip tarihi arastirmalari= History of medicine studies 1, 100-104, 1986
121986
Gureba Hastanesi'nden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'ne
N Yıldırım
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 2013
112013
Salgın Afetlerinde İstanbul
N Yıldırım
Afetlerin Gölgesinde İstanbul içinde (ss. 109-184). İstanbul, İST: İBB Kültür AŞ, 2010
112010
Dünya’da ve Türkiye’de ilk kadın hekimler ve kadınların hekim olma mücadelesi
N Yıldırım
Toplumsal Tarih 147, 50-57, 2006
112006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20