ÖZGÜR EMRE KOÇ
ÖZGÜR EMRE KOÇ
Maliye Bölümü, Hitit Üniversitesi
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
KAYITDIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: VERGİ DENETİM ÜST KURULU
BG ORAL, AGTA FAZLILAR, ÖE Koç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
212015
Demografik Değişimlerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Etkisi ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumlarının Mali Yapısının Analizi'
AR Gökbunar, ÖE Koç
Sosyal Bilimler 7 (1), 15-34, 2009
182009
İÇSEL BÜYÜME /TEKNOLOJİ YOĞUN BÜYÜME MODELLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE YÖNELİK VERGİ UYGULAMALARI
ÖE KOÇ
Yönetim Ekonomi 25 (2), 477-499, 2018
92018
Türkiye’de vergi yükü ve ekonomik büyüme ilişkisi
ÖE Koç
Alanya Akademik Bakış 3 (3), 247-259, 2019
72019
Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
ÖE Koç, MA Gülşen
Sosyoekonomi 26 (38), 37-51, 2018
42018
Türki Cumhuriyetlerde finansal regülasyon uygulamalarının değerlendirilmesi
R Gökbunar, M Yıldıran, ÖE Koç
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2016
42016
Mükelleflerin Vergi Aflarına Bakışı: Çorum İli Üzerine Bir Araştırma
ÖE KOÇ
Maliye Araştırmaları Dergisi 5 (2), 159-174, 2019
22019
Vergilemenin Mükellefler Üzerindeki Psikolojik Etkileri: Vergiden Kaçınma ve Vergi Kaçırma Üzerine Bir Alan Araştırması
OE Koc
Business and Economics Research Journal 10 (4), 1015-1027, 2019
22019
Vergi Denetiminin Vergiye Gönüllü Uyum Üzerindeki Etkisi
ÖE Koç
The Effect of Tax Audit on Valuntary Compliance to Tax). In M. Taytak & İ …, 2018
22018
TÜRKİYE’DE SANAYİ KESİMİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ÖE KOÇ, TB SARAÇ
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 5 (13), 331-346, 2020
12020
Sosyal Devlet ve Sosyal Bütçe Perspektifinden Türkiye’de Sosyal Harcamalar
ÖE KOÇ
Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar içinde (53-76. ss …, 2019
12019
Regulation and Independent Regulatory Authority for Electricity Energy Market: The Case of Turkey
KOÇ Özgür Emre, MA Gülşen
Sosyoekonomi Journal, 2018
2018
Regulatory government approach application of independent administrative authorities and Turkey, as policy implementers
ÖE Koç, M Taytak
Peter Lang AG, 2016
2016
Arka Kapak
Ö Kapak
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 1997
1997
EKONOMİK BÜYÜMENİN GERÇEKLEŞMESİNDE FİNANSAL PİYASALARIN ROLÜ VE ÖNEMİ
ÖE KOÇ, S COŞKUN
Health Expenditures in Transition Economies within the Framework of Welfare State
OE KOC
ALKOL TÜKETİMİ İLE ALKOL ÜZERİNDEN ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
ÖE KOÇ, KOÇ Neslihan
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (3), 212-226, 0
TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ MALİYETLERİNİN YAPISI: 2007-2017 DÖNEMİ1
ÖE Koç, MA Gülşen
TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL HARCAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖE KOÇ, S COŞKUN
TÜRKİYE’DE SEKTÖREL MALİ TEŞVİK UYGULAMALARI
ÖE KOÇ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20