Ahmet Yilmaz Ata
Ahmet Yilmaz Ata
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Determinants of economic corruption: a cross-country data analysis
AY Ata, MA Arvas
International Journal of Business and Social Science 2 (13), 161-169, 2011
1082011
Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Uygulaması
AY Ata, F Yücel
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (12), 97-110, 2003
1022003
Inflation and corruption relationship: Evidence from panel data in developed and developing countries
H Akca, AY Ata, C Karaca
International Journal of Economics and Financial Issues 2 (3), 281-295, 2012
482012
Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi
AB Yereli, AY Ata
Maliye Dergisi 161, 21-32, 2011
412011
Ücretler, işsizlik ve suç arasındaki ilişki: Yatay-kesit analizi
AY Ata
Çalışma ve Toplum 4 (31), 113-134, 2011
372011
Kurumsal iktisat çerçevesinde yolsuzluğun fırsat ve motivasyonları: ab ülkeleri üzerine bir inceleme
AY Ata
İkdisadi Araştırmalar Vakfı, 2009
272009
Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: AB ülkeleri ve Türkiye üzerine ampirik bir inceleme
KOÇ Aylin
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
142012
Opportunity and Motivation of Corruption in the Framework of Institutional Economics: An Analysis on EU Countries
AY Ata
Economic Research Foundation Publications, Istanbul, 2009
132009
Bölgesel kalkınma stratejileri açısından fuarcılık: birinci ve ikinci Çukurova sanayi ve ticaret fuarlarının değerlendirilmesi
F Yücel, AGAY ATA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1), 505-522, 2006
122006
Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak Adalet İlkesinin İncelenmesi
AY Ata
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı …, 2001
102001
Yolsuzluk ve Ekonomik Özgürlük İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Analizi
K Aylin, ATA Ahmet
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 195-207, 2016
92016
Mülkiyet hakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: AB ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme
ATA Ahmet, A ŞAHBAZ
Sosyoekonomi 20 (20), 2013
92013
Mülkiyet hakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: AB ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme
ATA Ahmet, A ŞAHBAZ
Sosyoekonomi 20 (20), 2013
92013
Yeni ekonomik düzenin kavramsal çerçevesi ve ekonomilere sunduğu fırsatlar: adana ekonomisi üzerine bir inceleme
AGDAY ATA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 27-48, 2009
92009
Empirical Investigation on Globalization and Social Polarization: Cross Country Analysis
AKOÇZÇ ATA, A. Y.
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (1), 206-213, 2013
62013
Yolsuzluk ve kamu borcu ilişkisi: AB ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme
A ŞAHBAZ, KOÇ Aylin, AY ATA
Akdeniz İİBF Dergisi 13 (26), 205-219, 2013
62013
Yolsuzluk olgusunun ortaya çıkmasında asimetrik bilginin rolü: Teorik bir bakış açısı
E GÜVEL, ATA Ahmet
Sosyoekonomi 9 (9), 2009
62009
The Relationship between economic growth and institutional structure in OECD countries: cross sectional analysis
AY Ata, A Koc, H Akca
Actual Problems of Economics 10 (136), 323-333, 2012
42012
Yolsuzluğun sosyo-politik dinamikleri: AB ülkeleri üzerine bir analiz
EA Güvel, AY Ata
Amme İdaresi Dergisi 44 (1), 155-185, 2011
32011
Histopathological findings and immunohistochemical distribution of bacterial antigen in Balb/c mice experimentally infected with Arcobacter butzleri
A Ata, L ÇAKIR BAYRAM
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20