Follow
Ahmet Yilmaz Ata
Ahmet Yilmaz Ata
Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of economic corruption: a cross-country data analysis
AY Ata, MA Arvas
International Journal of Business and Social Science 2 (13), 161-169, 2011
1452011
EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ ALTINDA İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
AGF YÜCEL, AGAY ATA
Sosyal Bilimler Dergisi 12 (12), 2003
1452003
Vergi adaletine ulaşma yöntemleri çerçevesinde fayda ilkesinin teorik açıdan değerlendirilmesi
AB Yereli, AY Ata
Maliye Dergisi 161, 21-32, 2011
942011
Inflation and corruption relationship: Evidence from panel data in developed and developing countries
H Akça, AY Ata, C Karaca
International Journal of Economics and Financial Issues 2 (3), 281-295, 2012
822012
Ücretler, işsizlik ve suç arasındaki ilişki: Yatay-kesit analizi
AY Ata
Çalışma ve Toplum 4 (31), 113-134, 2011
662011
Kurumsal iktisat çerçevesinde yolsuzluğun fırsat ve motivasyonları: ab ülkeleri üzerine bir inceleme
AY Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
592009
Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: AB ülkeleri ve Türkiye üzerine ampirik bir inceleme
KOÇ Aylin
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2012
372012
Mülkiyet hakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: AB ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme
ATA Ahmet, A Şahbaz
Sosyoekonomi 20 (20), 2013
192013
Yolsuzluk ve ekonomik özgürlük ilişkisi: AB ülkeleri üzerine yatay kesit analizi
K Aylin, ATA Ahmet
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 195-207, 2016
182016
Bölgesel kalkınma stratejileri açısından fuarcılık: birinci ve ikinci Çukurova sanayi ve ticaret fuarlarının değerlendirilmesi
F Yücel, AGAY ATA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (1), 505-522, 2006
182006
Vergi teorisi açısından bir vergileme ilkesi olarak adalet ilkesinin incelenmesi
AY Ata
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
182001
Yeni ekonomik düzenin kavramsal çerçevesi ve ekonomilere sunduğu fırsatlar: adana ekonomisi üzerine bir inceleme
AGDAY ATA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (1), 27-48, 2009
162009
Yolsuzluk olgusunun ortaya çıkmasında asimetrik bilginin rolü: Teorik bir bakış açısı
E GÜVEL, ATA Ahmet
Sosyoekonomi 9 (9), 2009
142009
Opportunity and Motivation of Corruption in the Framework of Institutional Economics: An Analysis on EU Countries
AY Ata
Economic Research Foundation Publications. Istanbul, 2009
132009
Yolsuzluk ve kamu borcu ilişkisi: AB ülkeleri üzerine ampirik bir inceleme
A ŞAHBAZ, KOÇ Aylin, AY ATA
Akdeniz İİBF Dergisi 13 (26), 205-219, 2013
112013
Empirical Investigation on Globalization and Social Polarization: Cross Country Analysis
AKOÇZÇ ATA, A. Y.
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (1), 206-213, 2013
112013
The Relationship Between Economic Growth and Institutional Structure in OECD Countries: Cross Sectional Analysis
AY Ata, A Koc, H Akca
Actual Problems of Economics 10 (136), 323-333, 2012
82012
SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI
E Yardımcıları
7
Biberlerde (Capsicum annuum) anter kültüründe mevsim etkisi ve mikrospor gelişimi
A Ata
Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim …, 2011
62011
Yolsuzluğun sosyo-politik dinamikleri: AB ülkeleri üzerine bir analiz
EA Güvel, AY Ata
Amme İdaresi Dergisi 44 (1), 155-185, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20