Follow
Esra Şentürk
Esra Şentürk
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Elements of Hard Landscape Design and New Approaches on Their Use
E ŞENTÜRK, ALTINÇEKİÇ, T., Hakan
Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 18 (3), 327-340, 2018
12018
Cumhuriyet Döneminde Ev Bahçelerindeki Değişimler ve Güncel Eğilimlerin İrdelenmesi
H ALTINÇEKİÇ, E ŞENTÜRK
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD) 2 (2), 42-59, 2017
12017
Kent Kimliğinin Oluşmasında Kent Mobilyalarının Katkısı
E Şentürk, TH Altınçekiç
İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı, 2020
2020
Sert Peyzaj Tasarım Elemanlarında Güncel Kullanım Yaklaşımları
E ŞENTÜRK, H ALTINÇEKİÇ, T.
2. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ 1, 107-118, 2018
2018
Kentsel Gelişim Sürecinde Kültürel Zorlayıcıların Yeşil Alanlara Etkisi: İstanbul-Çekmeköy Örneği
N Kart Aktaş, S Çınar, H., E Şentürk
Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Tam Metin Bildiri …, 2018
2018
Sert peyzaj tasarım elemanları ve kullanımlarındaki yeni yaklaşımlar
E Şentürk
İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6