Follow
Buket Kip Kayabaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
İ Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kip Kayabaş, B., Kayabaş
Açıköğretimle 30 Yıl 1, 1-50, 2014
36*2014
Açıköğretim e-öğrenme sisteminde öğrenci-içerik etkileşimi
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Sakarya, 2005
262005
Çevrimiçi öğrenenlerin farklı destek ortamlarını kullanma sıklıklarıyla sosyal bulunuşluk algıları arasındaki ilişki
B Kip
PQDT-Global, 2017
172017
Implementation of the lifelong learning experiences management approach–observations on the first experiences
ME Mutlu, İ Kayabaş, BK Kayabaş, AP Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 849-861, 2015
152015
Kitlesel açık çevrimiçi derslerde öğrencilerin davranış ve tercihleri ile bireysel özellikleri arasındaki ilişki
BK Kayabaş
PQDT-Global, 2017
132017
Eliminating language barriers online at European prisons (ELBEP): a case-study
M Barkan, E Toprak, AT Kumtepe, EG Kumtepe, M Ataizi, H Pilanci, ...
Educational Media International 48 (3), 235-248, 2011
132011
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sosyal bulunuşluk algısı, 8
B Kip, CH Aydın
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 2008
132008
Uzaktan Türkçe öğretim programı (Tsp): hazırlık, uygulama, sorunlar ve çözümler
H Pilancı, H Çalışkan, CH Aydın, N Karadağ, N Söker, O Saltık, KK Buket
Journal of Turkish Studies 10 (11), 1277-1296, 2015
122015
Record, evaluation and planning of knowledge work experiences on personal research environments via life logging system
BK Kayabas, ME Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1129-1137, 2015
72015
Açıköğretimde e-sertifika programları
ME Mutlu, Ö Özöğüt Erorta, İ Kayabaş, B Kip
Akademik Bilişim, 2007
72007
İnternet Ortamında Sunulan Açıköğretim Hizmetlerinde Öğrencilerin Teknik Sorunlarının Çözümü İçin Merkezi Bir Yaklaşım: Açıköğretim E-Destek Hizmeti
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11, 2006
72006
An Open Eucational Resource Experience in Turkey: Yunusemre Learning Portal
ME Mutlu, İ Kayabaş, B Kip Kayabaş
AAOU2012 The 26th Annual Conference of Asian Association of Open …, 2012
62012
Eğitimde Açıklık ve Kitlesel Açık Dersler
B Kip Kayabaş
Gece Kitaplığı, 2020
52020
Designing culturally sensitive massive open online courses: Learning culture and moocs in Turkey
CH Aydin, BK Kayabaş
Supporting multiculturalism in open and distance learning spaces, 208-221, 2018
52018
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi
B Kip Kayabaş, CH Aydın
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1), 1-17, 2019
32019
Dil Öğretiminde Online Değerlendirme: Türkçe e-Sertifika Programı Örneği
B Kip Kayabaş
Journal of Research in Education and Teaching (JRET) 3 (3), 181-188, 2014
3*2014
Multicultural Teacher Competencies Scale for Primary Teachers: Development and Implementation Study.
M Güven, B Çam-Aktas, B Baldan Babayigit, EA Senel, B Kip-Kayabas, ...
International Journal of Curriculum and Instructional Studies 12 (2), 441-472, 2022
22022
Social impacts of cyber culture and predictions about the future of open and distance education
BK Kayabaş
Present and Future Paradigms of Cyberculture in the 21st Century, 135-153, 2021
22021
Cooperative Education in Turkey Through Open and Distance Education
BK Kayabaş
The Turkish Online Journal of Educational Technology 85, 95, 2020
22020
Öğrenme Deneyimleri Yönetimine Giriş
ME Mutlu, İ Kayabaş, A Kip Kayabaş, Buket, Peri Mutlu
Cinius Kitaplığı, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20