Buket Kip Kayabaş
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of the lifelong learning experiences management approach–Observations on the first experiences
ME Mutlu, İ Kayabaş, BK Kayabaş, AP Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 849-861, 2015
112015
Açıköğretim e-öğrenme sisteminde öğrenci-içerik etkileşimi
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Sakarya, 2005
112005
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde e-Öğrenmenin Gelişimi
İ Mutlu, M.E., Özöğüt Erorta, Ö., Kip Kayabaş, B., Kayabaş
Açıköğretimle 30 Yıl 1, 1-50, 2014
10*2014
Eliminating language barriers online at European prisons (ELBEP): A case-study
M Barkan, E Toprak, AT Kumtepe, EG Kumtepe, M Ataizi, H Pilanci, ...
Educational Media International 48 (3), 235-248, 2011
102011
Çevrimiçi öğrenenlerin farklı destek ortamlarını kullanma sıklıklarıyla sosyal bulunuşluk algıları arasındaki ilişki
B Kip
Anadolu Üniversitesi, 2007
82007
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sosyal bulunuşluk algısı, 8
B Kip, CH Aydın
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2008
72008
Record, evaluation and planning of knowledge work experiences on personal research environments via life logging system
BK Kayabas, ME Mutlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1129-1137, 2015
52015
Uzaktan Türkçe öğretim programı (Tsp): hazırlık, uygulama, sorunlar ve çözümler
H Pilancı, H Çalışkan, CH Aydın, N Karadağ, N Söker, O Saltık, KK Buket
Journal of Turkish Studies 10 (11), 1277-1296, 2015
52015
Açıköğretimde e-sertifika programları
ME Mutlu, Ö Özöğüt Erorta, İ Kayabaş, B Kip
Akademik Bilişim, 2007
52007
İnternet Ortamında Sunulan Açıköğretim Hizmetlerinde Öğrencilerin Teknik Sorunlarının Çözümü İçin Merkezi Bir Yaklaşım: Açıköğretim E-Destek Hizmeti
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11, 2006
52006
An Open Eucational Resource Experience in Turkey: Yunusemre Learning Portal
ME Mutlu, İ Kayabaş, BK Kayabaş
AAOU2012 The 26th Annual Conference of Asian Association of Open …, 2012
32012
Designing Culturally Sensitive Massive Open Online Courses: Learning Culture and MOOCs in Turkey
CH Aydin, BK Kayabaş
Supporting Multiculturalism in Open and Distance Learning Spaces, 208-221, 2018
22018
Dil Öğretiminde Online Değerlendirme: Türkçe e-Sertifika Programı Örneği
B Kip Kayabaş
Journal of Research in Education and Teaching (JRET) 3 (3), 181-188, 2014
2*2014
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği
ME Kayabaş, B.K. ve Mutlu
Akademik Bilişim 2013, 2013
22013
e-Sertifika Programlarında Katılımcıların Öğrenme Ortamı Tercihleri
ME Mutlu, B Kip, İ Kayabaş
Second International Conference on Innovations in Learning for the Future: e …, 2008
22008
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslere Katılanların Yenilikçilik Profillerinin İncelenmesi
B Kip Kayabaş, CH Aydın
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 10 (1), 1-17, 2019
12019
Eğitimde Açıklık ve Kitlesel Açık Dersler
B Kip Kayabaş
Gece Kitaplığı, 2020
2020
Covid-19 Pandemi Döneminde Açık ve Uzaktan Öğrenme
B Kip Kayabaş
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 3, 445-465, 2020
2020
Footprints of Lifelong Learners: Occupational Health and Safety Course
BKİP KAYABAŞI, S AYDIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (5), 2057-2066, 2019
2019
Öğrenme Deneyimleri Yönetimine Giriş
ME Mutlu, İ Kayabaş, A Kip Kayabaş, Buket, Peri Mutlu
Cinius Kitaplığı, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20