İbrahim Mazlum
İbrahim Mazlum
Unknown affiliation
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Twenty First Century Energy Security Debates: Opportunities
I Mazlum
Contentious Issues of Security and the Future of Turkey, 137, 2007
82007
ISIS as an Actor Controlling Water Resources in Syria and Iraq
I Mazlum
Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War, 109-125, 2018
52018
The hydropolitics of Turkey and Syria on the Euphrates-Tigris Basin: From the tense past to a cooperative future
I Mazlum
Proceedings, IIIeme Congres International Du Dialogue Turco-Arabe, Istanbul …, 2002
42002
Türkiye’nin güvenlik algılamaları açısından sınıraşan sular sorunu
İ Mazlum
En uzun on yıl: Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış politika gündeminde …, 1998
41998
Küresel Siyaset ve Çevre
İ Mazlum
Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler …, 2014
32014
Su Kaynakları, Çatışma ve Fırat-Dicle Havzasında Sürdürülebilirlik
İ Mazlum
Karizma Dergisi, Yıl 7, 25-40, 2006
32006
Çevre ve Güvenlik İlişkisine Tanımsal Bir Yaklaşım
İ Mazlum
içinde Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar, 333-361, 2003
32003
Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları Açısından Sınıraşan Sular Sorunu
M İbrahim
En Uzun Onyıl, Der. Gencer ÖZCAN-Şule KUT, Boyut Kitapları, İstanbul, 1998
31998
Transboundary Water Management in the Euphrates—Tigris Basin: Dynamics of Regional Cooperation, Sustainability and Governance
I Mazlum
The Jordan River and Dead Sea Basin, 139-164, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9