Ahmet KAYAN
Ahmet KAYAN
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Verginin tarihsel gelişimi ve sebep olduğu bazı önemli olaylar
A Kayan
Maliye Dergisi 135, 80-87, 2000
282000
Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme
A KAYAN
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA 10 (1), 271-295, 2015
182015
Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions
A Kayan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20), 103-134, 2012
182012
GAP bölgesinde kentleşmeden doğan sorunlar ve çözüm önerileri
A Kayan
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (3), 24-42, 2013
122013
Kentleşme Sorunları Kapsamında Şanlıurfa'nın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
A KAYAN
YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 16 (32), 299-328, 2018
4*2018
GAP Bölgesinde Çarpık Kentleşme ve Gecekondu Sorunları (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Örneği)
A Kayan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
42012
Çağdaş Gelişmeler Kapsamında Kent Yönetimi Tartışmaları
A KAYAN
KAMU YÖNETİMİ TARTIŞMALARI 1, 581-626, 2018
32018
Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri
A KAYAN, A KÜÇÜK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
22020
Genel Olarak Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yönetimi Yeniden Yapılandırmanın Nedenleri ve Bazı Çözüm Önerileri
A Kayan
Yerel Yönetim ve Denetim 6 (4), 24-30, 2001
22001
Planlı Dönemden Önce Kentleşme Politikalarındaki Sorunların Günümüze Yansımaları
A KAYAN
International Journal of Social Science Research 6 (2), 158-183, 2017
12017
SOMALI'DE COVID-19 SALGINI
A KAYAN, A MOHAMUD
Proceeding And Abstract Book, 172, 2021
2021
Benzerlik Bakımından Küresel Çevre Sorunları ile Covid-19'un Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
A KAYAN
KENT VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI 1, 23-76, 2021
2021
SOMALI'DE COVID-19 SALGINI
AM Ahmet KAYAN
2 nd INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM 1 (ISBN 978-975-93937-1 …, 2021
2021
Suriye’de Covid-19’un Gelişimi Ve Alınan Önlemler
MR Ahmet KAYAN
2 nd INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM 1 (ISBN 978-975-93937-1 …, 2021
2021
ICA2019-III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI BİLDİRİLER
N Can, A Karademir, M Sarıbıyık, E Mamut, H Javanı, S Zharkynbekova, ...
Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon …, 2019
2019
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİYARBAKIR SUR ÖRNEĞİ
A Kayan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (3), 758-782, 2019
2019
Dijital Çağda Kent Yönetimi İçin Ortaya Çıkan Fırsatlar
A KAYAN
Sayıştay Dergisi, 53-73, 2019
2019
Kentli Hakları
A KAYAN
KENT TARTIŞMALARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR, 25-52, 2019
2019
International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926
MA Ahmet KAYAN
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS: GAP EXAMPLE IN TURKEY 3 …, 2017
2017
Bölgesel Kalkınma Projelerinin Kentleşmeye Etkisi: GAP ve Çukurova Örneği
A KAYAN
4.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI 4 (1), 1180-1192, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20