Ahmet KAYAN
Ahmet KAYAN
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Verginin tarihsel gelişimi ve sebep olduğu bazı önemli olaylar
A Kayan
Maliye Dergisi 135, 80-87, 2000
252000
Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions
A Kayan
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20), 103-134, 2012
152012
Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme
A KAYAN
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA 10 (1), 271-295, 2015
132015
GAP bölgesinde kentleşmeden doğan sorunlar ve çözüm önerileri
A Kayan
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (3), 24-42, 2013
102013
GAP Bölgesinde Çarpık Kentleşme ve Gecekondu Sorunları (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Örneği)
A Kayan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2012
52012
Çağdaş Gelişmeler Kapsamında Kent Yönetimi Tartışmaları
A KAYAN
KAMU YÖNETİMİ TARTIŞMALARI 1, 581-626, 2018
32018
Genel Olarak Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Yönetimi Yeniden Yapılandırmanın Nedenleri ve Bazı Çözüm Önerileri
A Kayan
Yerel Yönetim ve Denetim 6 (4), 24-30, 2001
32001
Kentleşme Sorunları Kapsamında Şanlıurfa'nın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
A KAYAN
YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ 16 (32), 299-328, 2018
2*2018
Plastik Kirliliğin Çevresel Zararları ve Çözüm Önerileri
A KAYAN, A KÜÇÜK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
12020
Planlı Dönemden Önce Kentleşme Politikalarındaki Sorunların Günümüze Yansımaları
A KAYAN
International Journal of Social Science Research 6 (2), 158-183, 2017
12017
ICA2019-III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI BİLDİRİLER
N Can, A Karademir, M Sarıbıyık, E Mamut, H Javanı, S Zharkynbekova, ...
Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon …, 2019
2019
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİYARBAKIR SUR ÖRNEĞİ
A Kayan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15 (3), 758-782, 2019
2019
DİJİTAL ÇAĞDA KENT YÖNETİMİ İÇİN ORTAYA ÇIKAN FIRSATLAR
A KAYAN
Journal of Turkish Court of Accounts/Sayistay Dergisi, 2019
2019
Kentli Hakları
A KAYAN
KENT TARTIŞMALARI VE YENİ YAKLAŞIMLAR, 25-52, 2019
2019
International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926
MA Ahmet KAYAN
ENVIRONMENTAL IMPACTS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANS: GAP EXAMPLE IN TURKEY 3 …, 2017
2017
Bölgesel Kalkınma Projelerinin Kentleşmeye Etkisi: GAP ve Çukurova Örneği
A KAYAN
4.ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI 4 (1), 1180-1192, 2017
2017
GAP Bölgesindeki Çevre Sorunlarından Hava-Su-Toprak Kirliliği ve Çözüm önerileri
A KAYAN
3. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANS 1 (1), 940-964, 2015
2015
Bölgesel Gelişme Kuramı, GAP ve GAP'ın Amacına Ulaşması Bakımından Bir Değerlendirme
A KAYAN
2. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI 2 (1), 193-205, 2013
2013
Türkiye'de Kentleşme Sorunlarının Yeni Boyutu: Kentsel Bölgelerin Yönetimi ve Planlama Sorunu
A KAYAN
KENT VE YÖNETİMİ PLANLAMA 2 (2), 763-789, 2013
2013
Temel Bileşenler Bakımından GAP'ın Tamamlanma Oranı ve Üretim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
A KAYAN
GİRİŞİMCİLİK VE KALKINMA 7 (2), 51-69, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20