Bülent Akkoyun
Bülent Akkoyun
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bilişim Teknolojilerinin İşletme Performansı Üzerine Etkileri ve Gaziantep İlinde Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
B AKKOYUN, B DULKADİR
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 4 (7), 2013
142013
Çalışanların Teknoloji Yönetimi Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma
B Akkoyun
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
22016
Teknoloji Yönetimi Uygulamalarının Kurumsallaşma Çabaları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
ÖS .Akkoyun B.
3. Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi 1, 42-61, 2015
22015
Çalışanların demografik özellikleri ile örgütlerine duydukları güven arasındaki ilişkiyi belirlemek üzerine bir araştırma
B Akkoyun, G KALKIN
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 6 (2), 104-119, 2015
22015
ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
B DULKADİR, B AKKOYUN
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (6), 1-14, 2013
22013
Teknoloji yönetiminin başarısında örgütsel yapı ve insan kaynakları yönetimi unsurlarının etkisi üzerine bir araştırma
B Akkoyun
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
Bilgi ve teknoloji becerileri ile sistem kullanılabilirliklerinin, işletmelerin yeni teknolojiyi kabul düzeyi üzerinden verimliliklerine etkisi
B Akkoyun
2021
ALGI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL İNOVASYON ÖRGÜTSEL ÖĞRENMEYİNİ NASIL TETİKLER
B AKKOYUN
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 1 (49), 394-423, 2021
2021
Analysis of the effect of organizational structure and culture on refugee problem and pandemic crisis management with artistic expression
B Akkoyun, S Uyar
Technium Soc. Sci. J. 9 (1), 596-610, 2020
2020
Teknoloji Yönetiminin Başarısında Örgütel Yapı ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkisi Üzerine Etkisi
B AKKOYUN
Gazi Kitabevi, 2020
2020
Güvenden Örgütsel Güvene Giden Yol (Bir Alan Araştırması)
B AKKOYUN
2020
Performans Yönetimi
B AKKOYUN
İnsan Kaynakları Yönetimi, 259-292, 2016
2016
Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyi ile Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişki: Bir Araştırma
KS Akkoyun B.
14.Ulusal İşletmecilik Kongresi 1 (1), 351-400, 2015
2015
Kurumsallaşma Sürecinin Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkileri: Kars İlinde Bir Uygulama
AB Zengin Y.
3. Turgut Özal Ekonomi ve Siyaset Kongresi 1, 279-295, 2015
2015
Örgütsel Güven Algısının Örgütsel Vatandaşlık Düzeyine Etkisi: Bir Araştırma
AB Aksoy A.
6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2 (1), 529-546, 2014
2014
Örgütsel Güvenin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir araştırma
KG Akkoyun B.
6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 2 (1), 547-564, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16