Follow
Mehmet Aygün
Mehmet Aygün
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Effects of Corporate Ownership Structure and Board Size on Earnings Management: Evdence from Turkey
M Aygün, S İc, M Sayım
International Journal of Business and Management 9, 123-132, 2014
1902014
Effects of personal values on auditor’s ethical decisions: A comparison of Pakistani and Turkish professional auditors
S Karacaer, R Gohar, M Aygün, C Sayin
Journal of Business Ethics 88, 53-64, 2009
1202009
Firma Performansi Üzerinde Calisma Sermayesinin Etkisi: Türk Imalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
M Aygün
Ege Akademik Bakis 12 (2), 215-223, 2012
872012
Entellektüel sermayenin firma performansi üzerindeki etkisi
S Karacaer, M Aygün
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (2 …, 2009
792009
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı
A Alparslan, M Aygün
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2013
762013
Finansta Yeni Bir Alan "Davranışsal Finans"
YE Aytekin, M Aygün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016
532016
Genel Müdürün Aynı Zamanda Yönetim Kurulu Üyesi Olması Firma Performansını Etkiler mi?
M Aygün, S İc
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 192-201, 2010
522010
Banka Performansı Üzerinde Yönetim Kurulu Büyüklüğünün Etkisi
M Aygün, A Tasdemir, E Cavdar
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 67-78, 2010
392010
Arastırma ve Gelistirme Giderlerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir İnceleme
S Karacaer, M Aygün, İ Süleyman
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 11 (2), 65-86, 2009
36*2009
Yönetim Kurulu Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü İle Firma Performansı Arasındaki İlişki
M Aygün, S İc, HC Sayın
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 77-92, 2010
312010
Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması
EB Çalık, M Aygün
Journal of Current Researches on Business and Economics 7 (2), 47-64, 2017
302017
Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir İnceleme
M Aygün, C Sayın
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 53 (618), 51-58, 2016
162016
The Impact of Debt Structure on Firm Investments: Empirical evidence from Turkey
M Aygün, S İc, M Sayım
Archives of Business Research 2, 24-30, 2014
162014
Firma Düzeyinde İhracat Performansının Belirleyicileri
M Aygün
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 113-120, 2010
162010
Mümtaz Turhan ve batılılaşma tartışmaları
M Aygün
Hiperlink, 2013
142013
KOBİ'LERİN FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Y KILIÇLI, M AYGÜN
Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018
112018
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
L Kotan, M Aygün
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016
112016
Firma Büyüklüğü ve Borçlanmanın Kar Yönetimi Üzerindeki Etkisi
M Aygün, A Akçay
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 16, 57--67, 2015
102015
ADLİ MUHASEBE VE İLGİLİ TARAFLARIN ALGI DÜZEYLERİ: VAN ÖRNEĞİ
F Çeliker, M Aygün
Van yüzüncü yıl üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi 3 …, 2018
82018
Yönetim Kurulu ve Kar Yönetimi Arasındaki İlişki: Borsa Istanbul Üzerine Bir İnceleme
M Aygün, HC Sayın, A Akçay
World of Accounting Science 16 (4), 55-75, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20